Traducció en context

Lizarder.com

Traducció en context

40 idiomes i més de 1500 parells d'idiomes.

Cercar en 5.000.000.000 de traduccions.

✓ major base de dades de el món de la traducció en context.

 

✌ Estem utilitzant les últimes tecnologies, resultats de la recerca es carreguen ràpidament.
Lizarder.com és un diccionari de context, la nostra base de dades conté centenars de milions de frases. Per a cada traducció, tenim molts exemples de frases. Les frases són preses de milions de textos prèviament traduïts de llocs web multilingües, diàlegs (subtítols de pel·lícula), i també dels documents oficials.