Traducció de "acostuma a p " de llengua alemanya:


  Diccionari Català-Alemany

Ads

  Exemples (Les fonts externes, no revisats)

Acostuma a passar.
Das kommt vor.
Acostuma a anarhi un bon ramat.
Die machen alles, um Leute anzuwerben.
Acostuma a passar quan ets bo.
Na, wenn Sie so gut sind...
1 P menys 0.25 p és 0,75 p és igual a 0.3.
1 P minus 0,25 P ist 0,75 P und das ist gleich 0,3.
p
p
P
L
P
P
p.
p.
En Robert acostuma a fer el que li sembla.
Robert tut meist das, was er will.
I en Rabbit acostuma a anar en quatre cotxes.
Und Rabbit hat gewöhnlich vier Wagen bei sich.
Acostuma a ser la millor política en el sector.
Das hat sich in meinem Job bisher bewährt.
Acostuma agafar el transbordador de Bräckö.
Er nimmt immer die Fähre nach Bräckö.
p prioritat
p Priorität
p prioritat
p priorität
Ctrl P
Ctrl P
Bloc p
p Block
Bloc p
p Block
Cada p...
Jedes P...
És degut a les coses que acostuma a fer el jovent?
Ist es das übliche Problem?
No ha de constituir un obstacle, com acostuma a passar.
Es soll es nicht verhindern, was es natürlich oft tut.
Tot va bé. No acostuma a ser així, ho sento.
So ist er normalerweise nicht.
El toc és que la gent no acostuma a canviar.
Die Wendung ist, dass sich Menschen nicht wirklich ändern.
0,75 p és igual a 0.3.
0,75 P ist gleich 0,3.
Hanley, Jason P.
Hanley, Jason P.
Ctrl P Imprimeix...
Ctrl P Drucken...
p, pid pid
p, pid pid
p w Alineament
p w Ausrichtung
p. ex 3112
z. B. 3112
M. P. Graciliano
M. P. Graciliano
P, rimera pàgina.
Unser Artikel ist auf der Titelseite!
Fill de p...
Du verdammter...
p ... de pituitària.
P ... Pituitary (hypophytisch).
p p IP i port alternatiu, per omissió 7624
p p anderer IP Port, Standard ist 7624
Vostè aconsegueix p és igual a 0,25 P, 0,5 menys 0.2 és més 0.3.
Du bekommst P ist gleich 0,25 P, 0,5 minus 0,2, also plus 0,3.
Anem a restar 0.25 P d'ambdós costats.
Jetzt ziehen wir von beiden Seiten 0,25 P ab.
Perquè p és igual a 0.4 litres.
Also P ist gleich 0,4 Liter.
És que acostuma a passar que la gent amb armadura són cavallers.
Oh, es ist nur... Leute mit Rüstung sind meist Ritter.
Ctrl P Localització Imprimeix...
Ctrl P Datei Drucken...
Ctrl P Fitxer Imprimeix...
Ctrl D Datei Daten herunterladen...
Ctrl P Fitxer Imprimeix...
Ctrl O Datei FITS öffnen...
Ctrl P Fitxer Imprimeix...
Ctrl P Datei Drucken...
Ctrl P Chat Imprimeix...
Ctrl Chat Drucken...
P Vés Missatge anterior
P Gehe zu Vorherige Nachricht
Ctrl P Missatge Imprimeix...
Ctrl P Nachricht Drucken...
Cursor esquerra o P
Pfeil links Taste oder P