Traducció de "lubricant d'engranatges" de llengua alemanya:


  Diccionari Català-Alemany

Lubricant - traducció : Lubricant - traducció : Lubricant d'engranatges - traducció :

Ads

  Exemples (Les fonts externes, no revisats)

Espera, hi ha quaranta ducats dóna'm un glop de verí, com a molt aviat excés de velocitat d'engranatges
Halten Sie es sind vierzig Dukaten gib mir einen Schluck von Gift so bald beschleunigen Getriebe