Traducció de "a no utilitzada p " a l'idioma anglès:


  Diccionari Català-Anglès

Paraules clau : Used Weapon Used-up Sunbeam Blasi

Ads

  Exemples (Les fonts externes, no revisats)

Memòria utilitzada
Used Memory
L'arma utilitzada no va ser deixada a l'escena.
No weapon left at the scene.
Utilitzada amb autorització.
Used with permission.
Utilitzada amb permís.
Used with permission
Utilitzada amb consentiment.
Used with permission
p
p
P
P
P
L
p.
p.
P
T
P ...
P ...
Nom intern per a la vista utilitzada
Internal name for the view used
Utilitzada per darrer cop
Last Used
Imatge utilitzada amb permís.
Image used with permission.
Suma de verificació utilitzada
Used checksum
p prioritat
p priority
Ctrl P
Ctrl P
Bloc p
p Block
Bloc p
p Block
Cada p...
Each p...
Foto a l'Instagram de zenantipop. Utilitzada amb autorització.
Photo by Instagram user zenantipop used with permission.
La plantilla utilitzada pels reenviaments
The template used when forwarding
Banc Central Europeu o p a
The European Central Bank
Ctrl P Imprimeix...
Ctrl P Print...
p, pid pid
p, pid pid
p w Alineament
p w Alignment
Hanley, Jason P.
Hanley, Jason P.
p. ex 3112
e. g. 3112
M. P. Graciliano
M. P. Graciliano
p ... de pituitària.
p pituitary.
En P Chase?
JP Chase?
P, rimera pàgina.
We made the front page.
Fill de p...
Son of a....
Foto d'Alexandra Gnatoush, utilitzada amb permís.
Photo by Alexandra Gnatoush. Used with permission.
Utilitzada amb el permís de PRI
Used with PRI's permission
Utilitzada amb el consentiment de l'autor.
Used with permission
p p IP i port alternatiu, per omissió 7624
p p alternate IP port, default 7624
Història o p a e Eu r
Background
Es una eina molt habitual utilitzada per a protegir dades.
It's a very common tool that's used to protect data.
Foto de Manveen Rana. Utilitzada amb permís.
Photo by Manveen Rana, used with permission.
Fotografia utilitzada amb permís de Progetto 7LUNE.
Photo used with permission. Photo courtesy Progetto 7LUNE.
Ctrl P Localització Imprimeix...
Ctrl P Location Print...
Ctrl P Fitxer Imprimeix...
Ctrl D File...
Ctrl P Fitxer Imprimeix...
Ctrl O File...
Ctrl P Fitxer Imprimeix...
Ctrl P File Print...