Traducció de "aclarir el camí" a la llengua búlgara:


  Diccionari Català-Búlgar

Aclarir - traducció : Aclarir - traducció : Aclarir - traducció : Camí - traducció : Camí - traducció : Camí - traducció : Aclarir - traducció : Aclarir - traducció : Aclarir - traducció : Aclarir - traducció :

Ads

  Exemples (Les fonts externes, no revisats)

Deixa'm aclarir això.
Да видим дали съм разбрал.
Ho post aclarir?
Можеш ли да го увеличиш.
En el camí de retorn, només volia aclarir les idees, reflexionar sobre tot, i deixar el derrotisme.
По пътя към къщи исках само да си събера мислите, да разгледам нещата подробно, да изляза от унинието.
Anem a aclarir açò.
Нека да уточним нещо.
M'alegro aclarir les confusions.
Е, радвам се, че изчистихме всякакви недоразумения.
El camí.
Пътя си.
Bé, cavallers. Us vaig a aclarir el trajecte.
А сега, момчета, да се разберем за нататък.
Serà millor que aclarir d'aquí!
Бяхме по добре ясно от тук!
Permís per aclarir les coses?
Разрешение да поясня?
Pel camí, segueix el camí... si.
Дръж пътя. Не се отклонявай.
Aquest és el camí, aquest és el camí.
Това е пътеката, това е пътеката.
Mostra el camí
Показване на пътя
Oculta el camí
Скриване на пътя
Adjunta el camí
Прикрепяне на път
Tanca el camí
Затваряне на път
Combina el camí
Комбиниране на път
Separa el camí
Разделяне на път
Reverteix el camí
Обръщане на път
Refina el camí
Уточняване на път
Refina el camí...
Уточняване на път...
Conec el camí!
Знам пътя.
Ensenya'ns el camí.
Само ни покажете изхода.
Conec el camí.
Знам схемата.
Obrin el camí.
Отворете пътя.
Obrin el camí!
Отворете пътя!
Aquests nois ens ho poden aclarir.
Ето.
Algú per a aclarir les coses.
Някой да оправи нещата.
I avui, vull aclarir les coses.
И днес, моето намерение е да изчистя всичко.
Camí del llit, és el millor camí ara...
Леглата ще ни се отразят добре.
Perdonar és, i sempre serà, el camí... el camí preferent.
Опрощението е било и винаги ще бъде найвисшата ценност. Ценността, към която се стремим.
No adjuntis el camí
Откачане от път
Segueix el camí seleccionat
Следване на избрания път
Podeu aplanar el camí.
И вие можете да проправяте пътя.
És el camí equivocat.
Това не е верният път!
En el camí d'entrada.
На алеята.
Wyborne, conec el camí.
Уайборн, знам къде отивам.
Segueix el teu camí!
Гн кмете!
El camí de Déu.
Божията воля.
Com trobes el camí?
Как ще се ориентираме тогава?
Un refugi El camí.
Градим рая и Пътя Божий.
Ensenyali tot el camí.
Научете го до края.
Coneixes bé el camí.
Познаваш това място.
El camí a Volantis?
Пътят до Волантис?
El camí s'ha obert.
Пътят напред е чист.
Deixa'm ensenyarte el camí.
Нека ти покажа пътя.