Traducció de "augment dels costos" a la llengua búlgara:


  Diccionari Català-Búlgar

Ads

  Exemples (Les fonts externes, no revisats)

Augment
Увеличаване
Augment de sou!
Награда!
Augment de potència.
Увеличаване на мощността.
Habilita comptabilització de costos
Включване на отчитането
Baix augment de guany
gain control
Alt augment de guany
gain control
Augment de la gana...
Изострен апетит.
Un augment de sou?
Повишение?
Sé que hi ha costos.
Знам, че ще има последствия.
Els costos de fer negocis.
Това е цената на бизнеса.
Inicialitza els costos acumulats de telèfon
Анулиране на натрупаната стойност на телефонните разговори
Els meus costos es van triplicar.
Разходите ми се утроиха.
T'enterrarem en paperassa i costos legals.
Ще те заровим с документация и разходи по делото.
Edita l' estructura d' interrupció de costos.
Work Breakdown Structure
En cas contrari, hi haurà costos addicionals.
Сега се размърдай, преди вълците да осъзнаят, че наоколо има хора, които не са потънали!
Mantenir els costos del no res les gallines.
Да се съхранява на кокошките, не струват нищо.
No puc trencar l'encriptació d'alt grau sense un augment significatiu dels cicles de la CPU.
Не мога да разбия шифъра, ако не увелича процесорната мощ.
La xifra de cossos va en augment.
Броят на жертвите расте.
Una vegada en augment fins que l'incompliment ...
Още веднъж ще преминем отвъд...
I veiem que pels voltants dels 45 anys, dels 40 als 45, es produeix un augment sobtat del cost sanitari.
И виждате, че около 45 годишна възраст, 40 до 45 има внезапен скок в цената на здравеопазването.
Mostra els costos telefònics acumulats per al compte seleccionat. Important Feu atenció si teniu més d' un compte, això NO és la suma dels costos de tots els vostres comptes!
Показване на общата стойност на изразходваното телефонно време за избраната връзка. Внимание Ако използвате повече от една връзка, не забравяйте, че това НЕ Е общата сума!
Augment de la nuvolositat demà, enganxós i humit.
Утре ще се заоблачи, влажността на въздуха...
Per generar diners en efectiu, Tesla augment dels preus i que ja va ordenar a les màquines.
За да се сдобие с пари, Tesla увеличава цената за хората, чакащи за нея.
Així que va inventar una làmpada solar lliure de costos.
Така че той изобретил безплатна лампа, задействана със слънчева светлина.
Chuk, hem esgotat la fortuna Volkoff en els costos inicials.
Значителна част от парите на Волкоф заминаха още при началните разходи.
I jo diria que, de fet, va en augment.
Според мен тя всъщност процъфтява.
Això és, si... volen mantenir a ratlla els costos de construcció.
Това е, ако искате да не имате големи строителни разходи.
En els pitjors casos, d'acord amb l'anàlisi d'un sociòleg com Emil Durkheim, comporta un augment dels índexs de suïcidi.
Това води, в най лошите случаи, както анализират социолози като Емил Дуркхайм, това довежда до увеличен брой самоубийства.
Desplaceu per canviar la velocitat d' augment de la temperatura.
Избор на температурна скала
Allò que et donen en comptes d'un augment de sou.
Че няма да ти увеличат заплатата.
Parlo d'inversions, augment de la productivitat i reducció del malbaratament.
Говоря за инвестиции, увеличаващи продуктивността и намаляващи преразхода.
I ara que treballes per mi, reduir costos serà part de la feina.
И сега когато работиш за мен, смаляването на бюджета, ще е част от работата.
La raó que demanara tal Augment en els fons És per a reforçar el lloc. Llavors jo puc ferme carrec dels presoners.
Заявих голямо финансиране, за да подсиля сградата с оглед удържането на затворниците.
Les accions del fabricant de màquines Tesla Motors Electric estan en augment.
Наздраве за производителите на електромобили Тесла Моторс...
Augment de la quantitat de recursos dedicats a reduir les desigualtats entre les
икономическо сближаване чрез многостранно следене на икономическите политики, провеждани от държавите членки.
I què ha contestat? Li he dit que vosté em donaria un augment!
Какво й отговори?
No ho sé! Els hospitals estan registrant un augment global de problemes cardíacs.
Отчитат се многобройни инфаркти.
I, perquè estas cremant el 99 percent, tens una gran millora en el perfil de costos.
И тъй като се горят онези 99 процента, има значително понижение на цената
I el teu amor em, per què, era gairebé com un augment d'entre els morts!
И да ме обича, защо, той беше почти като повишаване на един от мъртвите!
Marqueu això per posar a zero els costos de telèfon. Normalment ho fareu un cop al mes.
Анулиране на натрупаната стойност на телефонните разговори. Операцията има смисъл да се прави един път на месец.
Hagués tingut un augment salarial de set per cent... Gairebé 15 mil per any després d'impostos.
Бих имал 7 увеличение на заплатата, грубо 15 бона на година без данъците.
Però de vegades participem en l'engany sense voler ho i això pot tenir costos dramàtics per a nosaltres.
Но има случаи в които ние ставаме неволни участници в заблуда. И това може да има драматични последици за нас.
L'altre problema al que ens enfrontem és que els costos de la communicació encara representen tot un repte.
Другият проблем, пред който сме изправени е цената на комуникациите. Все още е предизвикателство.
El color dels botons dels números.
Цвят на бутоните за десетични цифри.
dels bocins?
А какво направих с парчетата?