Traducció de "comprovar dues vegades" a la llengua búlgara:


  Diccionari Català-Búlgar

Comprovar - traducció : Comprovar - traducció : Comprovar - traducció : Comprovar - traducció : Vegades - traducció :

Ads

  Exemples (Les fonts externes, no revisats)

Dues vegades.
Два пъти.
Dues vegades.
Глупости!
Dues vegades tres.
2 по 3
Dues vegades, senyor.
Два пъти, сър.
Dues vegades 2.
Две по две.
Premeu l'espai dues vegades.
Просто натиснете интервал два пъти.
No passarà dues vegades.
Няма да се повтори.
Dues vegades ha estat assaltat.
На два пъти тя е била waylaid.
Dues vegades ha estat assaltat.
На два пъти тя е waylaid.
Quant és dues vegades 2?
Колко е две по две?
Parell de reines dues vegades.
Дванайсет аута втори път.
No ho preguntaré dues vegades.
Хайде, Джуниър.
Dues vegades en una setmana.
Дори два пъти за седмица.
Et vaig desterrar... dues vegades.
Прогоних те.
I vas tornar... dues vegades.
Два пъти. И ти се върна. Два пъти.
Però ha estat dues vegades robada.
Но това е два пъти са burgled.
Aleshores, què és dues vegades tres?
Та, какво е 2 пъти по 3?
M has salvat dues vegades, no?
Спасяваш ме за втори път.
I les dues vegades, m'he casat.
И двата пъти се ожених за тази любов.
He vomitat dues vegades aquest matí.
Повърнах два пъти тази сутрин.
De vegades dues, fins i tot tres vegades per nit.
Понякога по 23 пъти на нощ.
Però ha estat dues vegades robada. Bah!
Но това два пъти burgled. Пфу!
És curiós, ens topem dues vegades avui.
Смешно. Днес се срещаме два пъти.
Vaig entrevistar dues vegades a n'en Harbin.
Разпитвах Харбин два пъти.
Si, m'he divorciat dues vegades, deixem tranquil.
Остави ме намира, разведен съм два пъти!
Dues vegades el deute nacional, em temo.
Два пъти повече от националния дълг.
No m'ho has de dir dues vegades.
Не е нужно да ми повтаряш.
No m'ho has de repetir dues vegades.
Няма нужда да повтаряш. Аах! Пфю.
Un rei no s'ho pensaria dues vegades.
Един крал не би се замислил.
Em rento les dents dues vegades al dia.
Мия зъбите си два пъти на ден.
Quasi dues vegades més per a aquest tipus.
Имам почти два пъти по голям риск от диабет тип 2.
De fet, he vengut els dos. Dues vegades.
Всъщност и двата и то два пъти.
La Vés dues vegades en els últims anys.
Два пъти им отказвам за две години.
Li estalviem que tregui el cotxe dues vegades.
Да спестим още една обиколка с колата.
Franctirador dos, dispari dues vegades a cada objectiu.
Червен 2, по два изстрела на всеки. Целите са в двамата в робите.
Però vas perdre la teva filla... dues vegades.
Загубила си дъщеря си. Два пъти.
Representem tres obres sanguinàries dues vegades per nit.
Играем по 3 кървави етюда два пъти на вечер.
Antigament no hauries mirat una taronja dues vegades.
Навремето не бихте обърнали внимание на портокалите.
I ells us va exiliar. Dues vegades, crec.
Прати те в изгнание два пъти, ако не греша.
I no una ni dues vegades, una vegada i una altra, innumerables vegades.
И не само веднъж или два пъти, а отново и отново, безчет пъти.
Torna a comprovar
Проверка
Ho vols comprovar?
Искаш ли да погледнеш?
Deixa'm comprovar dins.
Нека да проверя нещо вътре.
A afegir dues o tres vegades per si mateix.
Ще прибавяте 2 само по себе си 3 пъти.
El vaig llegir dues vegades, llavors li vaig dir
Прочетох го два пъти, тогава казах