Traducció de "comptes i balanços" a la llengua búlgara:


  Diccionari Català-Búlgar

Comptes - traducció : Comptes - traducció : Comptes - traducció : Comptes - traducció : Comptes i balanços - traducció :

Ads

  Exemples (Les fonts externes, no revisats)

Comptes
Сметки
Comptes
Връзки
Comptes
Видове сметки
Comptes religiosos
Църковно счетоводство.
Gestioneu els vostres comptes i identitatsName
Настройване на самоличносттаName
en comptes de
вместо
Assistent de comptes...
Анти спам помощник...
Editor de comptes
Сметки
Comptes de Passiu
Occurs once
Comptes d' Actiu
Да не се показват закритите сметки
Filtra els comptes
Филтриране на сметките
De debò comptes?
Наистина ли броиш?
Els comptes bloquejats.
Банковите ни сметки са замразени.
I com passaré comptes amb els amos?
И с какво да възнаграджавам робите ?
Perquè no baixem i esmorzem, en comptes?
Защо вместо това не слезем долу и да закусим?
I no comptes les 8 pàgines de pròleg.
А и не броиш 8те страници пролог.
Estafant als seus hostes i canviant els comptes.
Обран ще сте за купа шкембе!
Tot i que la Lily i jo compartim comptes bancaris
Въпреки, че с Лили имаме обща банкова сметка
Comptes monetarisFinish the wizard
Finish the wizard
Tots tenen comptes bancaris.
Всички те имат банкови сметки.
Afecten els comptes bancaris.
Те засягат нашите банкови сметки.
en comptes d'escriure històries.
Подобре си напиши домашните вместо да пишеш тези истории.
Ell estava pagant comptes.
И той беше разплащателни сметки.
Vells comptes pendents, rancúnia.
Стари вражди.
No si comptes l'interior.
Ако изпуснеш вътрешната, да.
En comptes de l'agulla.
Освен за иглата.
Mira els seus comptes.
Проверете сметките му.
Ella porta els comptes.
Говори с Денийз.
Hem de fer comptes?
Кафе? Чиро, с теб ли ще го направя?
Fesnos res, i mai tindràs accés a aquests comptes.
Докосни ни и никога повече няма да имаш достъп.
I com passaré comptes amb els amos? Amb amabilitat?
Как да се разплатя с господарите?
Opcions per als comptes nous
Настройки на нов потребител
Radians en comptes de graus
Радиани вместо градуси
Activa els comptes locals Winbind
Включване на локалните потребители за Winbind
Comptes de lector en línia
Сметки на четеца
Comptes del repositori de KDEName
Сметки в хранилището на KDEName
Targetes de crèdit, comptes d'inversió?
Кредитни карти, спестовни сметки?
Qui s'encarregava dels comptes nous?
Кой paботеше тук преди вac?
A través dels seus comptes.
Чрез профилите си.
Bé, anem a fer comptes.
Нека пресметнем.
Per què no li comptes?
Защо не му кажеш?
Li comptes tota la resta.
Ти му казваш всичко друго.
Sikes, encarregat dels comptes empresarials.
Сайкс, ръководителят на корпоративните сметки.
En comptes d'una nau Lannister?
Защо не под флага на Ланистър?
I en comptes de dir vos ho, us ho ensenyaré.
Вместо да ви казвам, просто ще ви покажа.