Traducció de "després de l'deguda publicació" a la llengua búlgara:


  Diccionari Català-Búlgar

Després - traducció : Després - traducció : Després - traducció : Publicació - traducció : Publicació - traducció : Després - traducció : Desprès - traducció : Desprès - traducció : Desprès - traducció : Desprès - traducció :

Ads

  Exemples (Les fonts externes, no revisats)

Publicació de Sharaf Baghlany després de l'incident.
Постът на Шараф Баглани след инцидента.
Publicació
Издателски
Any de publicació
Година на публикуване
Data de publicació
Издател
publicació prohibida
изпращането е забранено
Publicació d' escriptoriName
Издателска програмаName
publicació permesaposting status
изпращането е разрешено
Aquest gràfic demostra la presència d'un biaix de publicació en estudis de biaixos de publicació.
Това е графика, която демонстрира наличие на пристрастие при публикуването на данни, в изследване на пристрастието при публикуването на данни.
Després de
След
Vaig llegir alguna cosa així en la Publicació Mèdica de Nova Anglaterra.
Пациентът се оплаква от спазми в гърба. Четох нещо такова.
Sóc un perfeccionista, però no permeto que perjudiqui la publicació.
Аз съм перфекционист, но не искам това да застава на пътя на публикуването.
Després de baixar
След сваляне
Autocompleta després de
Автоматично довършване след
Després de girar
След завъртане
Reintenta després de
Възобновяване след
Accedit després de
Достъпван след
Després de mi!
След мен!
Després de tu..
След теб.
Després de l'incendi?
След операцията?
Després de Dale?
Но след Дейл...
Després de tu.
!
Després de tu.
След теб. Слава Богу.
Després de sopar ...
След вечеря...
Després de tu.
След теб.
després de pagarme.
След като си платиш.
Després de tu.
След теб
Després de què?
След какво?
Executa després de carregar
Изпълнение след зареждане
Després de l' import
След стойността на парите
Després de la moneda
След паричния символ
Acaba no després de
Край не по късно от
Després de tu, gateta.
След теб, писано.
Haurà de trucar després.
Чуйте, трябва да звъннете покъсно.
I després de morir?
И след това умрял?
Després de cinc anys?
След повече от пет години?
Després de Sophia, jo....
След София...
I després, de sobte...
И тогава изведнъж...
sobretot després de desobeirme.
Особено след като не ми се подчини.
Després de la campanya!
Не биваше да ти говоря по този начин и...
Especialment després de menjar.
Особено след храна.
No després de tot.
Не и след всичко.
No després de Woodbury.
Не и след Уудбъри.
No després de l'Andrea.
След Андреа.
Haurem de continuar després.
Ще трябва да продължим покъсно.
Després de tants anys
След всичките тези години.