Traducció de "fora de l'abast p " a la llengua búlgara:


  Diccionari Català-Búlgar

Fora - traducció : Fora - traducció : Fora - traducció : Fora - traducció : Fora - traducció : Fora - traducció :

Ads

  Exemples (Les fonts externes, no revisats)

JULIETA Sí, senyora, fora de l'abast de les mans.
Жулиета Да, госпожо, от място на тия мои ръце.
Fill de p...
Ах ти кучи...
p ... de pituitària.
П питуитарната.
I l'abast!
И обхвата!
P
P
P
L
p.
p.
P
PM
Així ja sabeu que estem fora de l'abast de la policia. Ja no.
Това е забранена територия за вас.
Estaria fora de l'abast, però hi hauria constància de que la investigació va existir.
Ограничено, но трябва да е декларирано, че има разследване.
No dono l'abast.
Вече не се справяме.
No dono l'abast!
Малко е!
Bloc p
p блок
Bloc p
p блок
Cada p...
Всяка...
1 P menys 0.25 p és 0,75 p és igual a 0.3.
1Р минус 0.25Р е 0.75Р и равно на 0.3
El tenies a l'abast.
Стария си екип.
L'avió és a l'abast.
Не мога да го контролирам.
p. ex 3112
напр. 3112
P, rimera pàgina.
На първа страница сме.
Hem de posar ho a l'abast de tothom.
Трябва да направим това достъпно за хората.
Quins collons aquest fill de p...
Куражът на кучия...
Tinc en Freelancer a l'abast.
Дедшот? Държа Наемник на мушка.
Elements del bloc p
Елемент
La Claireece P. Jones?
Кларис П. Джонстън?
Monte P. Flagman, Esquire.
Монте П. Флагман.
p, importplaylists Importa les llistes de reproducció
p, importplaylists Внасяне на списъци за изпълнение
Així deixi p igual litres de pur.
Нека P да е травно на литри чист сок.
Em ceps més enllà de l'abast de la meva enginy
То ме щамове миналото на компас на моята съобразителност
He estat pensant en vosté, per agrairli ser una dona de paraula, ...mantenint Massive Dynamic fora de l'abast dels mitjans.
Исках да ви благодаря, че спазихте обещанието си и не споменахте Масив Дайнамик пред пресата.
'P', per descomptat, significa Papier.
P , разбира се, означава Папир .
Així que cal esbrinar P.
Нека разберем колко е P.
P N 5 9 7.
Р
P N 5 9 7.
N597 2К40.
Té un valor per P .
Има стойност за P .
Fora! Fora! Fora.
Излизайте!
Fora, fora, fora!
Вървете, вървете!
Fora, fora, fora!
Давай, давай, давай.
La nostra immunotecnologia no dóna a l'abast.
Нашата имунотехнология не успява да насмогне.
L'amor el tens a l'abast, si vols.
Любовта я има, ако сам го искаш.
I amplifica l'abast fins a 800 metres.
Усливателят разширява обхвата до половин миля.
Fora! Fora!
Махайте се!
Fora, fora!
Мърдайте!
Fora. Fora.
Изчезни.
Fora. Fora!
Махай се