Traducció de "pèrdua de renda" a la llengua búlgara:


  Diccionari Català-Búlgar

Pèrdua - traducció : Pèrdua - traducció : Renda - traducció : Pèrdua - traducció : Pèrdua - traducció : Pèrdua de renda - traducció : Renda - traducció :

Ads

  Exemples (Les fonts externes, no revisats)

Pèrdua de sang.
Загуба на кръв.
Tinc una renda de per vida!
Имам доход за цял живот!
S'anomena Renda Bàsica Incondicional
Ами нарича се
I la meva renda?
И къщата ми?
Possible pèrdua de dades
Възможна е загуба на данни
Quina pèrdua de temps.
Какво разхищение на време.
una pèrdua de temps.
само да си губим времето.
Una pèrdua de temps.
Загубих си времето.
La pèrdua de l'amor i la pèrdua del treball.
Загуба на работа, загуба на любов. Кога е бил първият пожар?
Advertència de pèrdua de dades
Предупреждение за загуба на данни
Pèrdua del treball. Pèrdua d'un amor.
Загуба на любима.
Desamor... Pèrdua
..разбито сърце... ..загуба..
Oh, quin pèrdua de temps!
Боже, каква загуба!
Sembla una pèrdua de temps...
Изглежда ми пълна загуба на време.
És una pèrdua de temps.
Това е загуба на време.
Una pèrdua d'essència.
За загубата на субстанция,
La seva pèrdua?
Загуба?
És una pèrdua.
Това е загуба.
Pèrdua d'espai inútil.
Проста загуба на пространство.
No té pèrdua.
Не можеш да го изпуснеш.
La meva pèrdua?
Моята загуба?
Implica la pèrdua potencial de dits?
Това включва ли потенциална възможност да си загубя пръстите?
Això és una pèrdua de temps.
Губим си времето.
Ha estat una pèrdua de temps.
Само си загубихме времето.
Una pèrdua de vista, per exemple?
Пропуснали сте да видите какво например?
No has preocuparte de cap pèrdua.
Не трябва да се страхуваш от загубата.
Ha estat una pèrdua de temps.
Това оснемаше много време.
La pèrdua de mitjans de subsistència, sense compensació.
Изгубихме препитанието си, без да бъдем обезщетени за това.
Sensació de Julieta de manera que la pèrdua,
Жулиета Чувствам се така, че загубата,
Això és molta seguretat per un edifici de renda baixa.
Има доста охрана за жилищна сграда.
Fitxers PGF sense pèrdua
Файлове JPEG 2000 без загуба на качество
Lamente la vostra pèrdua.
Съжалявам за загубата ви.
És un pèrdua enorme.
Това е голяма загуба.
Va sofrir una pèrdua.
Тя претърпя загуба.
Sento la teva pèrdua.
Съжалявам за загубата ти.
Assec la teva pèrdua.
Съжелявам за загубата ти.
Pèrdua de potència. Intenta arribar a 400.
Пикира, явно иска да стигне до 400 км ч.
En realitat és l'indicador de la mobilitat basat en la renda.
Всъщност е мярка за мобилността, базирана на доходите.
La pèrdua de milers de milions de dòlars cada mes,
Губейки милиарди долари всеки месец,
El noi de l'esquerra és una pèrdua segura.
Този вляво е сигурна загуба.
A més, la pèrdua de potència s'està accelerant.
Загубата на енергия даже започва да се увеличава.
I òbviament ha estat una pèrdua de temps.
И очевидно загуба на време.
I els efectes secundaris... la pèrdua de memòria?
Ами страничните ефекти, загубата на памет?
Em sap molt de greu la teva pèrdua.
Покани ме да вляза.
Fitxers JPEG 2000 sense pèrdua
Файлове JPEG 2000 без загуба на качество