Traducció de "reclamacions s'afirmen" a la llengua búlgara:


  Diccionari Català-Búlgar

Reclamacions - traducció : Reclamacions s'afirmen - traducció :

Ads

  Exemples (Les fonts externes, no revisats)

Reclamacions.
Искове.
Reclamacions.
Искове, Уотърс.
Són per renunciar a reclamacions.
Това е отказване от застраховка.
Com t'he dit... vaig parlar amb el paio de reclamacions just ahir.
Както ти казах, говорил съм с човека от отдела за щети. Той не ми спомена нищо.
Està preparat per pagarvos perquè renuncieu a les vostres reclamacions il legals sobre les seves terres.
Готов е да ти плати, за да се откажеш от претенциите си към неговите земи.
La UE ha establert uns procediments comuns per simplificar i agilitar la solució de les causes amb diversos països implicats en cas de reclamacions civils poc importants que no s hagin impugnat, com ara fallides o reclamació de deutes.
Службата се намира в Хага и в нея работят полицейски и митнически служители.