Traducció de "utilitzat per a p " a la llengua búlgara:


  Diccionari Català-Búlgar

Ads

  Exemples (Les fonts externes, no revisats)

L'ha utilitzat per atreure'm.
Използвал те е да те примами.
1 P menys 0.25 p és 0,75 p és igual a 0.3.
1Р минус 0.25Р е 0.75Р и равно на 0.3
Utilitzat
Използвано
P
P
P
L
p.
p.
P
PM
'P', per descomptat, significa Papier.
P , разбира се, означава Папир .
Té un valor per P .
Има стойност за P .
Així que ara afrontem només per a P.
Така, сега просто намираме P (Ч).
Espai utilitzat
Използвано пространство
M'has utilitzat.
Ти ме използва.
L'has utilitzat!
Използва я!
M'has utilitzat.
Ти ме манипулира.
M'has utilitzat.
Ти ме използва.
Bloc p
p блок
Bloc p
p блок
Cada p...
Всяка...
P , per descomptat, significa 'Papier.' Ara, per 'exemple'.
P, разбира се, стои за Папир Сега Напр.
T'he utilitzat, sí.
Използвах те. Така е.
He utilitzat l'ordinador.
Използвах компютъра.
0,75 p és igual a 0.3.
0.75Р е равно на 0.3
Banc Central Europeu o p a
е) Европейска централна банка а
p. ex 3112
напр. 3112
P, rimera pàgina.
На първа страница сме.
Fill de p...
Ах ти кучи...
p ... de pituitària.
П питуитарната.
Has utilitzat les teves habilitats per desaparèixer.
Използвала си уменията си, за да изчезнеш.
A utilitzat una cita del meu llibre.
Цитат от книгата ми.
Anem a restar 0.25 P d'ambdós costats.
Нека извадим 0.25 от двете страни.
Nom de document utilitzat
Използване името на документа
No seré utilitzat així.
Няма да съм използвана по този начин.
Elements del bloc p
Елемент
La Claireece P. Jones?
Кларис П. Джонстън?
Monte P. Flagman, Esquire.
Монте П. Флагман.
S'ha utilitzat com a part de la capa.
Да. Това е било част от обвивката.
Utilitzat? Pràcticament vas córrer cap a aquell paio.
На практика избяга при него!
Vostè m'allibero p 7.5 és igual a 0.3.
Имате 7.5Р равно на 0.3.
Ha utilitzat la seva inhalador?
Ползва ли инхалатора?
Han utilitzat una cita, Jason.
Използвал е цитат, Джейсън.
Mai he utilitzat això abans.
Не съм го използвал досега.
Quantes bateries ha utilitzat això?
Колко акумулатора си включил?
Així que cal esbrinar P.
Нека разберем колко е P.
P N 5 9 7.
Р
P N 5 9 7.
N597 2К40.