Traducció de "Sistema Nacional de Salut" a llengua bengalí:


Ads

  Exemples (Les fonts externes, no revisats)

Informació de salut
স ব স থ য সমন ধ তথ য
Entesos, salut.
মর য় র ট
Servei meteorològic nacional de NOAAComment
Comment
Segons l'Organització Internacional de la Salut
ব শ ব স ব স থ য স স থ র মত
Les remescles egípcies de l'himne nacional d'ISIS
আইএসআইএসক খ চ য মজ কর র জন য ম শর ত র কর হয ছ ক ষ রধ র তরব র র ঝঙ ক র ন মক গ ন র র ম ক স
Els nens malgaixos han esperat 50 anys per veure com la seva salut es posiciona a dalt de tot de l'agenda nacional.
গত ৫০ বছর ধর ম ল গ ছ র শ শ র অপ ক ষ কর আছ কব ত দ র স মগ র ক স ব স থ য ব যবস থ জ ত য় এজ ন ড র শ র ষ থ কব
Ei, que tinc una salut de ferro.
আম এখন ঘ ড় র মত শক ত শ ল .
Visualitzeu la salut del maquinari
হ র ডওয য র হ লথ প রদর শন কর ন
Dades XML del servei meteorològic nacional de NOAAName
Name
Sistema de fitxers
ফ ইল
Sistema de fitxers
ফ ইল স স ট ম
Sistema de calendari
ক য ল ণ ড র স স ট ম
Sistema de coordenades
স থ ন ক পদ ধত
Sistema de coordenades...
স থ ন ঙ ক পদ ধত ...
Sistema de coordenades
১ম স থ ন ঙ ক পদ ধত
error de sistema
system error
Sistema de fitxers
ফ ইল স স ট ম
Sistema de fax
ফ য ক স ব যবস থ
Ministre de Salut de Síria La decisió d'apujar els preus dels medicaments pretén mantenir la seguretat de la salut.
স ন _ই র জ স র য র স ব স থ যমন ত র ঔষধ র ন র পত ত স রক ষণ র উদ দ শ য ঔষধ র ম ল য ব ড ত স দ ধ ন ত ন য ছ
Sistema
স স ট ম
Sistema
স স ট ম
S'ha creat el compte del Salut
Salut অ য ক উন ট ন র ম ত হয় ছ
La telepathy salut no està instal lada
ট ল প য থ স য ল ট ইনস টল কর ন ই
Sistema de CAD elèctric
ব দ য ত ক CAD স স ট ম
Sistema de fitxers Lint
Lint ফ ইল স স ট ম
Sistema de comprovació Insanity
ইনস য ন ট পর ক ষ কর স স ট ম
Sistema de conjugació francès
ফর স স শ ল ষ স স ট ম
Sistema de sols lectura
শ ধ ম ত র পড় র উপয গ ফ ইল স স ট ম
Tailàndia Dònuts per a la Reconciliació Nacional
থ ইল য ন ড জ ত য প নর ম ত রত র জন য ড ন ট
Tipus de sistema de fitxers
ফ ইল স স ট ম র ধরণ
Tipus de sistema de fitxersName
Name
Tipus de sistema de fitxers
FS ধরন
Sistema modernName
মড র ন স স ট মName
Sistema solar
স রজগত
Sistema solar...
স রজগত ...
Sistema de control de versions Bazaar
Bazaar স স করণ ন য়ন ত রণ পদ ধত
Sistema simple de còpia de seguretat
ব য ক প কর র স ধ রন পদ ধত
Escaneja el sistema de fitxers
ফ ইল স স ট ম স ক য ন কর ন
Explora el sistema de fitxers
ফ ইল স স ট ম ব র উজ কর ন
Sistema de gràfics moleculars PyMOL
PyMOL মল ক ল র গ র ফ ক স স স ট ম
Mostra els usuaris de sistema
স স ট ম ব যবহ রক র দ খ ও
Tipus de lletra del sistema
স স ট ম ফন ট
Estableix sistema de coordenades euclidià
ইউক ল ড য় স থ ন ক পদ ধত ন র ধ রণ কর
Estableix sistema de coordenades polar
প ল র স থ ন ক পদ ধত ন র ধ রণ কর
Selecció del sistema de fax
ফ য ক স স স ট ম ন র ব চন