Traducció de "alta fidelitat" a llengua bengalí:


  Diccionari Català-Bengalí

Fidelitat - traducció : Alta fidelitat - traducció : Fidelitat - traducció : Alta fidelitat - traducció :

Ads

  Exemples (Les fonts externes, no revisats)

Alta
ব শ
Alta
উচ
Més alta
উচ চতর
La més alta
সর ব চ চ
Normal Alta Baixa
স ব ভ ব ক উচ চ ন ম ন
la més alta
উচ চতম
En veu alta.
জ র বল.
Recorda aquesta puntuació alta
স র স ক র
Oblida aquesta puntuació alta
স র স ক র
13, Altesa. Eres alta.
১৩, মহ ম ন য
Alta Normal Baixa No definida
উচ স ধ রণ ন চ অন র ধ র ত
Aconsegueix una escala molt alta.
একট লম ব দ খ মই জ গ ড় কর
Estableix el missatge a prioritat alta
ব র ত র গ র ত ব 'উচ চ' র প ধ র য কর ন
Entrenador de telegrafia Morse a alta velocitat
উচ চ গত র ম র স ট ল গ র ফ শ ক ষক
MajedAbusalama A Gaza tenim la moral ben alta.
MajedAbusalama (ম জ দ আব স ল ম ) গ জ য় আম দ র মন বল চ ঙ গ রয় ছ
El Mont Kenya és la muntanya més alta de Kenya i la segona més alta de l'Àfrica després del Kilimanjaro.
ম উন ট ক ন য় হচ ছ ক ন য় র সর ব চ চ এব ক ল ম নজ র র পর আফ র ক র দ ব ত য় সর ব চ চ পর বতম ল
Són bones noves. Hi ha una bèstia alta i templada en el futur.
ত ম র জন য একট লম ব , স দর শন ম ন ষ ভব ষ যত আছ
Un programa de xat de veu de baixa latència i alta qualitat per jugar
বল প ল ট ন স , গ ম র জন য উচ চম ন র ভয স কথ পকথন প র গ র ম
Un joc d'acció en primera persona amb perspectiva 3D, alta qualitat i ràpid desplaçament
একট উচ চম ন র, দ র ত স ক রল প রথম ব যক ত দ ষ ট ক ণ র ত র ম ত র ক অ য কশন গ ম
Alguns indiquen que l'educació més alta que han rebut són alguns anys a la universitat (15 ).
এব ৪০ শত শ র ব শ ব যক ত স ন তক ত তর ব ডক টর ট ড গ র অর জন কর ছ ন
El Kilimanjaro és la muntanya més alta de l'Àfrica i la muntanya independent més gran del món, amb una alçada de 5.895 metres.
ক ল ম নজ র হচ ছ আফ র ক র সর ব চ চ এব ম ক তভ ব দ ড় য় থ ক ব শ ব র সর ব চ চ প হ ড়, য র উচ চত ৫৮৯৫ ম ট র