Traducció de "deu molt a" a llengua bengalí:


  Diccionari Català-Bengalí

Molt - traducció : Molt - traducció : Molt - traducció : Molt - traducció : Molt - traducció : Molt - traducció : Molt - traducció : Molt - traducció : Molt - traducció : Molt - traducció :

Ads

  Exemples (Les fonts externes, no revisats)

Deu a través
দশ প র য় (Ten Across)
deu
দশ
Arribaré d'aquí a deu.
আম স খ ন দশ ম ন ট প ছ ব
Bloc deu
দশম ঘর (Block Ten)
Deu anys?
১০ বছর?
Deu ser aquest!
এট ই অবশ যই স ট !
Molt. A cada pis.
স খ ন ক সন দ হ র ক ন স থ ন ন ই?
el deu de trèvols
চ ড় তন র দশ
el deu de diamants
র হ তন র দশ
el deu de cors
হরতন র দশ
el deu de piques
ইশক পন র দশ
No li deu res.
ত র স থ ওর আর ক নও ল ন দ ন ন ই
Ens superaven deu a un... una revolta estúpida.
আপন দ র ১০ জন র ব পর ত আম দ র ছ ল ১ জন আহ ম মক ব দ র হ ত হল
Deu ser estrany per a vós entrar a aquesta sala.
গ র য ন ড ম য় স ট র প ইস ল স মল ক উন স ল র ব ঠক ড ক ছ ন
Molt bé, molt bé...
ইয় স স য র. দ র ন.
Molt bé, molt bé!
ঠ ক আছ .
Molt bé, molt bé.
ঠ ক আছ , ঠ ক আছ
Molt.
অন ক ব শ ... লবন র মত
Molt d'amor per a tu.
অফ র ন ভ লব স ত ম দ র জন য
Suprimiu el deu de trèvols.
চ ড় তন র দশ
Suprimiu el deu de piques.
ইশক পন র দশ
Suprimiu el deu de cors.
হরতন র দশ
Suprimiu el deu de diamants.
র হ তন র দশ
Deu ser el vostre fill.
এট ন শ চয় আপন র ছ ল
Des d'aleshores me'n deu una.
হ য ক র টব ? টব হ য ক র ন
Molt cromades. Estarà molt agraït.
ত ন খ বই ক তজ ঞ হব ন
Sembla molt diferent a... Perdona, què?
শ ধ ওর ন র পর ষ ক র কর , আর ম থ য় হ ত ব ল ও
És molt lluminós i molt obert.
ভ তরট ব শ উজ জ বল আর খ ল ম ল ত ম স ট জ ন.
Molt difícil
অত যন ত কঠ ন
Molt gran
খ ব বড়
Molt gran
অত য ধ ক বড়
Molt bones.
ব র গ রগ ল ...
Molt dur.
স ম ন য চ প
Molt bo.
হ য , ব র কফ স ট কর ছ
Molt soroll?
ধ য় উড় ছ ল ?
Molt bé.
ভ নস ন ট ঠ ক আছ
Molt bé...
ঠ ক আছ .
Molt bona.
ম ইক আর জ স ক র হ স
Molt bé.
ওক
Molt bonic.
ব শ স ন দর
Molt bé.
ঠ ক আছ
Molt lluny.
দ র, বহ দ র
Molt bé.
খ ব ভ ল
T'agrada molt.
ব জ ব ক ন ব ক ন হল এট চ খ পড়ব ই
Molt malferida!
স ম র ত মকভ ব আহত !