Traducció de "llevat que consideri" a llengua bengalí:


  Diccionari Català-Bengalí

Llevat - traducció : Consideri - traducció : Llevat - traducció : Llevat - traducció : Consideri - traducció : Consideri - traducció : Llevat que consideri - traducció :

Ads

  Exemples (Les fonts externes, no revisats)

Llevat de la Sra. Wallace.
ক ন ত ম রস ল স ওয় ল স ক র র ক ছ থ ক অপম ন পছন দ কর ন ন , শ ধ ম ত র ম স স ওয় ল স ছ ড়
No li agrada que el foti ningú, llevat de la Sra. Wallace.
...শ ধ ত র স ত র ম স স. ওয় ল স ছ ড়
És trist que només ara se l consideri el president, perquè tots solíem fer li befa quan vivia...
ব ষয়ট ব দন দ য়ক এই ক রণ য , ক বল এই সময় ত ক র ষ ট রপত হ স ব ব ছ ন ওয় হয় ছ ল যখন ত র জ বদ দশ য় ত ক ন য় আমর রস কত করত ম.
A la meva botiga ningú mata a ningú, llevat d'en Zed o jo.
আম র এই ব যবস য প রত ষ ঠ ন ক উ ক উক খ ন করত প রব ন ... শ ধ ম ত র আম আর জ ড ছ ড়
Ningú sap per què Marsellus va tirar a en Tony per la finestra, llevat d'en Marsellus i d'enTony.
সত য ? ক ন ত সত য কথ ট হল এট ... ক উই জ ন ন ক ন টন ক ম রস ল স জ ন ল দ য় ফ ল দ য় ছ ল...
Al Japó, encara que Nadal no es consideri en si mateix un dia festiu, és tradició menjar pollastre rostit o fregit i pastís de Nadal a la vetlla.
জ প ন ঐত হ যব হ ক র সম স ক ক ক ন বড দ ন প লন কর সম ভব হব ন যদ ও জ প ন বড দ ন র ক ন ছ ট ন ই
Que?
হ য় খ দ ...
Només vull que sàpiga que...
আম শ ধ ত ম দ র জ ন ত চ চ ছ ল ম, ক ভ ব ...
Crec que el que descobriràs
ম য ন আম মন কর ত ম খ জত য চ ছ...
Oh, que oblidadís que sóc.
আচ ছ বল ন ত হল আম যদ উন ম দ র জ র প ঠ র বদল প ট তল য় র ঢ ক ত ম,
Escolta. Que pensava que, que fas alguna cosa, a...?
আম ব স ম ত হচ ছ ত ম কখন ড ট কর ছ...
És que, com queque vosaltres no mengeu, doncs...
ত তল ম হ য ক রন আম ভ ব ছ ল ম ত মর খ ও ন ...
Va dir que que millor qualsevol altre abans que tu.
... ত ম ছ ড় অন য সব ইক স ব গতম অন য সব ই!
És el que crec que és?
এখ ন য ট আছ , স ট ই আম ভ বছ ল ম
Menor que
থ ক কম
Que fort!
ল ক সজ স স ন স ক উন ম দ!
Sabíeu que...?
আপন ক জ ন ন...?
Que cabró.
স ক ষ ত র , আম শ ধ ত ক ধরত ম
Que tramposa.
দ র ঘশ ব স এ ক মন গ র লফ র ন ড
Que bo.
ওহ, ছ ল , ভ ল ই বল ছ
Que bé.
স ট হল ভ ল হব .
Que bé...
স ট ড ন টদ র অস পষ ট কথ ব র ত
Que guai.
এঞ জ ল ওট দ র ন.
Que guapes.
জ স ক ঠ ক আছ .
Que guapa.
অন ক ক উট ম য় .
Que elegant.
স ন দর দ খ চ ছ
Que estrany.
ওর ন ম ক , য হ ক?
Que amable.
ত ম দয় র স গর
Així que...
আচ ছ ...
Que us...?
আপন ক ঠ ক...
Que llesta.
ব শ ব জ ঞ
Que llest.
ত ম আহত এব জ ন য ত ম চ হ ন র খ য চ ছ ... ত হল ক থ য় য ব ?
Només dic que seria més fàcil que el que fem nosaltres
আম শ ধ উদ হরণ দ চ ছ , আমর যদ এট করত ম, এট আম দ র জন য সহজ হত আম র এখন য ভ ব ক জ করছ
Em sembla que val més que marxeu.
আম র মন ভ ল হব যদ ত মর এখ ন থ ক চল য ও.
Diuen que el té més que merescut.
ওহ ? আম ত শ ন ছ এরচ য় খ র প
Veus que llargs que té els cabells?
দ খ ছ ত র চ ল কত বড় ?
Que qui era, que quin aspecte tenia.
ক ছ ল , দ খত ক মন ছ ল , এই আর ক
Crec que podem assumir que ningú gosa...
আমর অন ম ন করত প রছ য ক উ র জ ন
Crec que teniu quelcom que em pertany.
আম র ব শ ব স ত ম র ক ছ আম র ক ছ আছ
El que sigui que vingui, vull saberho.
য ক ছ আম র স মন থ ক ক ন ক ন, ত আম জ নত চ ই
Diguesli que és una morta que camina
আম ক ক ন ম রত চ ইব ?
Escolta, sigui el que sigui que creus que saps, en podem parlar,
আমর সম ধ ন করত প রব স ভ ব ছ ল , আম মর গ ছ
Farà el que li roti, que és justament el que ha fet sempre.
য মন চ য় ত ই করব ও, সবসময় কর ছ ও ত ই
Seleccioneu el rectangle que voleu que es mostri.
য আয়তক ষ ত র ট দ খ ন হব ত ন র ব চন কর ন
Això sí que m'agrada, que em diguis tulipa.
ওহ, ট উল প ন মট আম র পছন দ হয় ছ