Traducció de "trencat" a llengua bengalí:


  Diccionari Català-Bengalí

Trencat - traducció : Trencat - traducció : Trencat - traducció : Trencat - traducció : Trencat - traducció :

Ads

  Exemples (Les fonts externes, no revisats)

Conducte trencat.
ত র ট প র ণ প ইপ
Enllaç simbòlic trencat
ভ ঙ গ প রত ক ল ক
M'has trencat el nas, bastard!
ভ ল খবর ন খ র প খবর?
Mai doblegat, mai fou trencat.
অব চ ছ ন ন, অম য কত প র ণ, অট ট
Crec que m'he trencat una costella.
আম র মন হয়, আম র প জর ভ ঙ গ ছ
Es deu haver trencat en escapar.
আর হ ট ক ট ফ ল ছ
No es pot gestionar un cor trencat.
ধ র ছ ই! চ য চ য !
No, pot ser que m'hagi trencat el nas.
ন , ন আম র ন ক স ম ন য ল গ ছ
Has trencat la meua bola de neu preferida.
ত ম আম র প র য় স ন গ ল বট ভ ঙ গ ফ ল ছ আম এট ভ ঙ গ ন
Si no pots arreglar el que està trencat...
য হ র য় ছ , ত যদ ন ফ র প ও
S'ha trencat dos més a part del de Welsborough.
একট ম ম হ ন দ স হ স ন র একই ম র ত ?
Lent però amb sort, molta sort. I ja que han trencat tots dos bustos, la nostra sort continua.
র ড এর জ য ক স য ন ড ফ র ড র ক ছ য চ ছ আম
No s'ha trobat el fitxer de certificats CA que s'hauria d'utilitzar. Es considerarà que tots els llocs webs SSL tenen el certificat trencat.
আমর য CA স র ট ফ ক ট ফ ইল ব যবহ র করব ত খ জ প ওয় য য়ন , সকল SSL স ইট অচল স র ট ফ ক ট সম বল ত হ স ব ব ব চন কর হব
No s'ha trobat el fitxer de certificats CA que s'hauria d'utilitzar. Es considerarà que tots els llocs web SSL tenen el certificat trencat.
আমর য CA স র ট ফ ক ট ফ ইল ব যবহ র করব ত খ জ প ওয় য য়ন , সকল SSL স ইট অচল স র ট ফ ক ট সম বল ত হ স ব ব ব চন কর হব
Gent de tot el món ha donat suport a la causa, però el doctor Muhammad Yunus, Premi Nobel de la Pau, encara no ha trencat el seu silenci.
গণদ ব র প রত সমর থন জ ন য ব ভ ন ন শ র ন প শ র ম ন ষ স হত প রক শ করল ও ন ব ল জয ড ম হ ম মদ ইউন স এখন পর যন ত ন শ চ প