Traducció de "un projector en" a llengua bengalí:


  Diccionari Català-Bengalí

Projector - traducció : Un projector en - traducció :

Ads

  Exemples (Les fonts externes, no revisats)

Convertiu un DVD9 en un DVD5
DVD5 এ DVD9 র প ন তর কর ন
Graus en un radià
র ড য় ন ড গ র র ম ন
Registra en un fitxer
ফ ইল এ লগ ল খ
Registra en un fitxer
ফ ইল লগ ল খ
Doncs en tinc un.
ল য ন স আম র কথ ব শ ব স কর আম র ক ছ এট ছ ল
En matar un home.
ম ন ষ ম রল , এট
Vós en sou un.
আপন ত দ র মধ য একজন
Jo en sóc un.
আম একজন ল য ন স ট র
En tinc un fotimer.
... আর আম ঐ ক টট দ য় ছ ল ম
En canvi, en un restaurant, els enganxes en calces.
র স ট র ন ট র ক ষ ত র য ট হয়, ত ম যদ ত দ র প শ ক খ ল ফ লত প র
En Moriarty és mort. Estava en un avió.
হয ত ক ছ ব য প র আছ , য আম জ ন , ক ন ত ত ম জ ন ন
Juga en un tauler 3x3
৩x৩ আক র র ব র ড খ ল ন
Juga en un tauler 4x4
৪x৪ আক র র ব র ড খ ল ন
Juga en un tauler 5x5
৫x৫ আক র র ব র ড খ ল ন
Juga en un tauler 6x6
৬x৬ আক র র ব র ড খ ল ন
Executa l'ordre en un terminal
ট র ম ন ল কম ন ড চ ল ন
Visualitza en un diagrama d'anells
ব ত ত ক র র খ চ ত র র প প রদর শন
Reprodueix un so en entrar
ন জ লগ ইন করল শব দ ব জ ন হব
Reprodueix un so en sortir
ন জ লগ আউট করল শব দ ব জ ন হব
Utilitza un teclat en pantalla
পর দ য় স থ প ত ক ব র ড ব যবহ র কর হব
Utilitzeu un teclat en pantalla
পর দ য় স থ প ত ক ব র ড ব যবহ র কর হব
Utilitzeu un teclat en pantalla
অন স ক র ন ক ব র ড ব যবহ র কর হব
Un joc d'escacs en 3D
ত র ম ত র ক দ ব র গ ম
Un metrònom basat en GTK
একট GTK ভ ত ত ক ম ত র ম পক
Executa l'ordre en un terminal
কম ন ডট ট র ম ন ল চ ল ও
Hauria d'estar en un museu.
এগ ল র জ দ ঘর থ কত প র
En un article posterior, afegeix
একট ফল আপ ন বন ধ ত ন বল ছ ন ন জস ব র ষ ট র প ছ ত প রল ক ত ল ন য এই জ য ল থ ক পর ত র ণ ল ভ র স য গ
En un altre article , afegeix
ত ন আর কট প স ট য গ কর ছ ন
Veig un viatge en taxi.
আম দ খত প চ ছ একট ... উজ জল ভব ষ যৎ
En James és un rastrejador.
আম র কথ শ ন.
Ni en un milió d'anys.
ক ন ত এট কথ ন
a pixar en un recipient.
কল জ য় বর শ ঢ ক য় দ র ত ক জ
En Joffrey és un monstre.
জর ফ একট র ক ষস
En Craig té un gos.
লক ষ ছ ল !
S'ha d'especificar un tipus en assignar un valor
ম ন ন র ধ রণ র সময় প রক ত উল ল খ কর আবশ যক