Traducció de "cap dels dos" a el llenguatge de Bòsnia:


  Diccionari Català-Bosnià

Cap dels dos - traducció : Cap dels dos - traducció : Cap dels dos - traducció : Cap dels dos - traducció : Cap dels dos - traducció : Cap dels dos - traducció : Cap dels dos - traducció : Cap dels dos - traducció : Cap dels dos - traducció :
Paraules clau : Andala Prvih Tvojih Mojih Naših

Ads

  Exemples (Les fonts externes, no revisats)

Cap dels dos.
A ni ti.
Cap dels dos.
Um, ne želim ni...
Cap dels dos.
Ni jedno ni drugo.
No us reconec... a cap dels dos
Ne znam tko ste vi, ni jedan od vas.
Cap dels dos jugueu a res, mai?
Nijedno od vas nikad ne igra igre?
Un dels dos morirà.
Jedan od vas će umrijeti.
Perdoni, qui dels dos?
Oprostite, kojem od nas?
Cap de nosaltres pot abandonar el palau i cap dels dos realment hi pertany.
Nijedno od nas ne može napustiti dvor, ali nijedno od nas ovdje istinski ne pripada.
Darth Vader arribarà a ser més poderós que cap dels dos.
Dart Vejder će postati moćniji od nas obojice!
Són dos dels meus professors.
Oni su dva moja profesora.
Sí, Toddy, ocupate'n dels dos.
Da Tod, skini ih obojicu. Ujače Džek...
Un dels dos restarà en vida
Jedno od vas dvoje će izaći iz vatre živo.
M'agrada un dels dos en particular.
Posebno mi se sviđa jedan od vas.
No importa quin dels dos realment.
Stvarno nije bitno tko.
Aquests dos no tenen cap cortesia.
Ova dvojica su nepristojni.
Un dels dos era un Zygon. Sí.
Jedna od njih je Zygon?
Has matat a dos dels meus homes.
Ubio si dva moja coveka.
Quins dels dos fa de poli bo?
Koji od vas dvojice je obijač?
Cap dels ostatges ha resultat ferit.
Ali nijedan taoc nije ozlijedjen.
Un dels dos oficials en actiu del BSD.
Jedan od dvojce aktivnih šerifa Bansheeja.
Sembla que cap dels dos s'ha adonat prou de l'infern a la Terra en què vivim.
Izgleda nitko od vas ne pridaje dovoljno pozornosti na pakao u kojem živimo.
des dels estats del sud cap Sudamèrica.
.. bespomoćno bi gledali kako se širi s američkog juga, na Južnu Ameriku.
Cap dels altres ballarines va fer això.
Nijedna od drugih plesačica nije to napravila.
Som dos dels seus professors de l'escola Coal Hill.
Mi smo dvoje učitelja iz Coal Hill škole.
Dos dels préstecs pujaran. Has vendre una casa, almenys.
Dva zajma prispjevaju za par mjeseci.
Potser amb un o dos dels nostres caps nuclears.
S nekoliko atomskih bombi.
És el cap del consell tribal dels Kinaho.
On je vođa Kinaho plemenskog vijeća.
Cap dels senyors del nord els ha vist.
Niko na Sjeveru ih nije vidio.
Dos ministeris més dels que et pertoquin pels teus escons.
Dodat ću još dva ministarstva za tebe.
El Mestre dels Rumors em deu un o dos favors.
Gospodar šaptalica duguje mi uslugudvije.
Sí, un dels dos ha de ferho. Per què tu?
Da, netko od nas mora.
Uno, dos, uno, dos..
Uno, dos, uno dos...
Dos.
Dva...
Dos?
Hmm? Dve?
Dos.
Dva. Tri.
Dos.
Jebi ga!
Dos.
Dva.
Dos.
Dve.
Dos.
Dva.
Dos.
Dva.
Dos.
Do dna.
Dos.
Dvaput.
Dos.
Dvije.
Dos.
Dvojicu.
Va deixar la feina cap a dos quarts de set.
Otišla je s posla autom oko 18.30.