Traducció de "contribuït" a el llenguatge de Bòsnia:


  Diccionari Català-Bosnià

Contribuït - traducció :

Ads

  Exemples (Les fonts externes, no revisats)

Un membre de la teva família que ha contribuït activament a la supervivència d'aquesta família.
Član tvoje porodice koji je aktivno doprinosio opstanku ove porodice.
Les vuit hores extres de la meva vida no havien contribuït... a pal liar l'efecte del temps.
Dodatnih osam sati vremena koliko ne spavam, nisu umanjili ucinak vremena.