Traducció de "totes les mesures" a el llenguatge de Bòsnia:


  Diccionari Català-Bosnià

Mesures - traducció : Totes les mesures - traducció : Totes les mesures - traducció :

Ads

  Exemples (Les fonts externes, no revisats)

prendrà mesures.
Da, on je dobar čovek i reagovaće.
A totes les unitats, a totes les unitats.
Na putu su ovamo. Sve jedinice, sve jedinice.
Totes les altres
Sve ostalo
Totes les llengües
Jezici
Totes les habitacions.
Svaka soba.
S'han de prendre certes mesures.
Morali smo poduzeti korake.
Selecciona totes les capçaleres
Izaberi sve
Contreu totes les carpetes
Grupiši po ovom polju
Visualitza totes les imatges
Pogledaj sve slike
Totes les altres opcions
Sve druge mogućnosti
Alcem totes les copes!
Neka svaka čaša bude podignuta Hrothgar!
Tanca totes les portes.
Zatvori sva vrata!
Totes les vides importen.
Svaki život je važan.
Totes les patates ondulades.
Spiralni pomfrit.
Busque a cada casa. Totes les habitacions. Enregistreu totes les habitacions.
Pretražite svaku kuću, svaku sobu.
Selecciona totes les tasques visibles
Nova lista zadataka
Oblida totes les contrasenyes recordades
Sigurni ste da želite obrisati ovih 0 zadatka?
Amb totes les vostres forces
Svom snagom.
Totes les noies fan això.
O, da, djevojke su uvijek krive
Han llançat totes les càpsules.
Sve spasilačke kapsule su lansirane.
Faig això totes les setmanes
devojko, radim te uvrnute stvari jednom nedeljno
I les vaig guanyar totes.
I pobedio sam svaki put.
A totes les unitats, reuniuvos!
Sve jedinice, naprijed!
Totes les portes estan tancades.
Sva vrata su zaključana lokotima.
Estem explorant totes les possibilitats.
ISTRAŽUJEMO SVE MOGUĆNOSTI.
Però no les admeto totes.
Ne priznajem ih sve.
Dorian, això viola totes les...
Hej! Hej! Ovo krši sva...
Vastrel compleix totes les normatives.
Vastrel se pridržava svih propisa.
Durant totes les vostres vides.
Cijeli život.
A totes les meves noies.
Sve moje djevojke.
Totes són les meves cadires.
Sva mjesta u moja.
Sona com totes les altres.
Zvuči kao i sve ostale.
Vigilen les portes i tenen totes les claus.
Čuvaju sva vrata. Imaju sve ključeve.
Els motius per adoptar aquestes mesures poden...
Razlozi za tako nešto... Ispade mi ovo...
Tanca totes les finestres i surt
Zatvori sve prozore i izađi
Mostra totes les capçaleres de missatge
Poruka servera
Voleu cancel lar totes les descàrregues pendents?
Otkaži sva preostala skidanja?
Tanca totes les finestres del Galeon
Zatvori sve prozore Galeona
Voleu suprimir totes les notes adhesives?
Izaberite font koji ćete koristiti za sve bilješke
I les va matar a totes!
I sve ih je ubio!
Totes les comunicacions estan mortes. Tonteries!
Sve komunikacije su mrtve
Totes les estacions en posen. Mandrake?
Sve stanice puštaju muziku.
I per totes les altres coses.
I na svemu.
Vaig fer totes les meves jugades.
Uradio sam sve svoje pokrete.
Escletxes fines en totes les bigues.
Mreže pukotina u svim gredama.