Traducció de "Envieu" a l'idioma coreà:


  Diccionari Català-Coreà

Paraules clau : 보내 병력 투입 나자빠져

Ads

  Exemples (Les fonts externes, no revisats)

Envieu un correu al col laborador
이전 기여자
Envieu les millors tropes a Scarif.
스카리프로 병력보내
Envieu la flota rebel si cal.
필요하면 함대를 보내
'Envieu reforços al moll maig immediatament!
5번에 병력보내!
Envieu la meva guàrdia a la batalla.
병력을 전투에 투입
I envieu una tropa a buscar provisions immediatament.
수렵조를 당장 내보내
Envieu una ordre mtload abans de muntar la cinta.
테이프를 마운트하기 전에 mtload 명령을 실행합니다.
Esteu pagant per cada sobre o paquet que envieu.
우편물이나 택배를 보낼 때마다
Sisplau, envieu els vostres missatges de suport al Japó.
일본에 메세지를 보내주세요.
Volen que envieu el vostre propi campió contra ell.
전하께서도 용사를 보내셔야 합니다 They want you to send your own champion against him.
Si us plau, envieu me un correu electrònic amb l' última eixida...
마지막으로 나온 출력과 함께 제작자에게 E Mail을 보내십시오.
Si us plau, envieu me un correu electrònic amb la darrera sortida.
마지막으로 나온 출력 내용을 E mail로 작성하여 프로그램 제작자에게 보내십시오.
Aniré a portar vos la al vostre dormitori simplement envieu me un email.
이메일을 주시면
Envieu aquest missatge a en Ditpetit al Niu d'Àligues o on sigui que estigui reptant.
이어리든 어디든 나자빠져 있을 리틀핑거에게 이 전언을 좀 보내시오
... que podeu col laborar al repositori públic de recursos de Quanta? Tan sols envieu lo aquí.
Quanta의 공용 저장소 를 기부할 수 있습니다. 여기로 메일 보내주십시오.
Si sabeu qui són els autors del programa del servidor, envieu los l' informe d' error directament.
서버 소프트웨어의 작성자를 알고 있다면, 그 곳으로 버그를 보고해 주십시오.
S' ha detectat un nivell de registre nou si us plau, envieu aquest fitxer de registre al desenvolupador del KSystemLog per a afegir lo.
새 로그 단계를 인식하였습니다 이 로그 파일을 KSystemLog 개발자에게 보내 주십시오.
Quan veniu i envieu una sol licitud, el sistema d'AI és capaç de donar una resposta per exemple, una col lecció dels 10 millors enllaços de la Web.
그래서, 당신이 질의를 내보내면 인공지능 시스템이 응답할 수 있게 되는 것이지요. 예를 들어, 10 개의 가장 좋은 웹연결을 모아서 준다던가 하는 방식으로 말입니다.
lobna No envieu cap informació per Internet si no voleu que arribe a mans de la seguretat de l'estat, de l'exèrcit, de Mursi o de la vostra mare quan esteu al voltant del palau
로브나( lobna) 당신들이 언제 대통령 궁 주변에 있었는지를 정보 기관이나 군부, 무르시 혹은 당신들의 어머니가 알게 되는 것을 원치 않는다면 인터넷에서 어떤 정보도 보내지 마세요.
Quan envieu una invitació per correu electrònic, tingueu en compte que tothom qui llegeixi aquell missatge podrà connectar se al vostre ordinador per una hora o fins que la primera connexió amb èxit tingui lloc, el que arribi primer. Hauríeu de xifrar el missatge o almenys enviar lo per una xarxa segura, però no per Internet.
초대장을 전자 우편으로 보내면, 한 시간 동안이나 첫 번째 연결이 성립되기 전까지는 이 전자 우편을 읽을 수 있는 모든 사람이 이 컴퓨터에 연결할 수 있다는 사실을 기억해야 합니다. 인터넷이 아닌 보안된 네트워크를 통해서 보내거나 전자 우편을 암호화시키시기 바랍니다.