Traducció de "facilitar el dia" a l'idioma coreà:


  Diccionari Català-Coreà

Facilitar - traducció : Facilitar - traducció : Facilitar - traducció : Facilitar el dia - traducció :

Ads

  Exemples (Les fonts externes, no revisats)

Amb això van facilitar molt el blanqueig de diners.
그리고 이러한 금융의 자유화로 말미암아 돈세탁이 용이해집니다.
Kiva va facilitar 370.000 en préstecs.
Kiva는 50만달러를 대출하였습니다.
Per facilitar que el tacte aspre amb un tendre petó.
부드러운 키스로 그 거친 터치를 부드럽게합니다.
El paper del professor és el de facilitar l'aprenentatge. Així de simple.
선생님의 역할을 다른 사람이 배우도록 돕는 것입니다. 그게 전부에요.
No obstant això, és possible facilitar ne l'aprenentatge.
하지만, 영어를 쉽게 배울 수 있는 방법이 있습니다.
Durant el dia
O el dia!
O 일!
Des d'aquell dia fins el seu darrer dia.
그날부터
No? El mateix escarràs, dia si dia també.
내가 질투심 때문에 이런 줄 알아?
Conseqüentment, quines altres paraules podrien ser usades per facilitar ne el camí, greixar els engranatges, endolcir la píndola?
그렇다면 다른 어떤 단어를 써서 좀 더 부드럽게
Estem acabant el dia.
우리는 단지 하루 마무리있어.
Prente el dia lliure.
쉬는 날이 없어
Digues als teus líders que s'oposin a facilitar decisions importants sobre Internet a l'ITU.
인터넷에 대 한 주요 결정 ITU에 넘겨 반대 지도자에 게.
Un dels seus objectius principals era facilitar als residents de comunitats riques de Westchester County el desplaçament cap a Manhattan.
그 주 목적 중 하나는 웨스체스터 카운티의 부유한 동네 주민들이 맨해턴으로 좀더 쉽게 이동할 수 있도록 하는 것이었습니다.
El dia que vaig desaparèixer... va ser el dia en què vaig morir.
내가 실종된 날 나는 죽었다
El dia comença a les
주간 시작 시간
Mostra el consell del dia.
오늘의 팁을 표시합니다.
I arriba el gran dia.
그리고 중요한 날이 옵니다.
Patiré tot el dia avui?
제가 오늘 하루 종일 고통받아도 될까요?
Un dia el cartell deia
그래서 첫날 광고판에는 이렇게 쓰였습니다.
El dia equivocat per morir.
오늘 날이 아니네
Avui és el gran dia.
드디어 그 날이네!
Des d'avui fins el meu últim dia. Des d'avui fins el meu últim dia.
이 날로부터 내 마지막 날까지
Jo sóc un maleït metge. És el teu dia lliure. És el teu dia lliure!
난 빌어먹을 의사라고 오늘은 휴무잖아 너도 오늘 휴무야!
Mostra el dia de la setmana
요일 보이기
Dia agradable , va dir el mariner.
좋은 하루 라고 Mariner는 말했다.
Romeo és el dia tan jove?
로미오 너무 젊은 날인가요?
És el que veuen cada dia.
왜냐면 그들은 매일 이런 일들을 보고 있기 때문이죠.
Bon dia. M'agrada el teu barret.
좋은 아침, 모자 맘에 들더라
Tu tenies el comandament aquell dia.
당신, 그날 밤 책임자였으니
Un dia, venjaré el Rei Renly.
언젠가, 그분의 복수를 할거야
El Dia del fills al treball.
뭔데? 이거 봐봐.
Dia especial... , Dia molt especial...
특별한 날 매우 특별한 날
dia
Dia
El que importa, si em vaig oblidar del que dia que ens vam casar o quin dia va néixer el o quin dia el gat tenia el xarampió?
나는 우리가에 결혼했던 일 또는 그녀가에서 태어난 무슨 요일 잊어버린 경우에는 그게 무슨 상관이야
Això és el tipus de coses sobre les que penso dia a dia.
이런것들이 제가 매일매일 끊임없이 생각하는 것들이죠.
Això és el que vull fer tot el dia, cada dia del que em queda de vida.
제가 남은 여생동안 매일 하고 싶은 거예요
Dia rere dia, a la carretera.
도로에 하루 밖에서 일.
Deu hores el primer dia , va dir el simulacre
'10 시간 첫날,'을 모의했다
El dia en què el nostre fill va néixer,
우리 아들이 태어나고 다음 날,
És l'únic que teniu el primer dia.
첫날에 세우는 가설들이죠
Però no va morir el mateix dia.
하지만 그는 주디 덴치의 생일에 죽지는 않았습니다
Bé, el dia següent estàvem a Cleveland.
그래서, 그 다음날 우리는 클리브랜드에 있었습니다.
I van corrent estressats tot el dia.
분주해 하고 스트레스를 받죠.