Traducció de "pensava" a l'idioma coreà:


  Diccionari Català-Coreà

Pensava - traducció :
Paraules clau : Thought 설마 대화 는데요

Ads

  Exemples (Les fonts externes, no revisats)

Mira, pensava que eres mort, creume, m'ho pensava.
날 기억해주다니, 감동이네
I jo pensava
저는 속으로 이거 좋은데,
Pensava que t'agradaria.
당신이 좋아할거라 생각했어요
Bé, pensava que...
음,전 단지...
No pensava que vindria.
전 사실 안올 줄 알았어요.
Pensava que t'estava perdent.
당신 잃는 줄 알았잖아
Al mateix temps, jo pensava
동시에, 저는 이곳이 민족적인 것에서 벗어나
Què feia? En què pensava?
내가 뭘 한거지? 무슨 생각 이었던거지?
Pensava en els determinants freudians.
저는 프로이드가 말한 무의식에 대해 생각해 봤습니다.
Pensava que tindria més temps.
내게 좀 더 시간이 있을 줄 알았는데
Pensava que era un idiota.
난 내가 정말 멍청한줄로만 알았지
Pensava que potser hauries trobat...
아마 형도 이제 스스로가 그거랑 비슷하다 생각할것 같아서. 뭐더라...
Pensava que teníem un acord.
협정을 맺은 거라고 생각했었는데
Pensava que estaves tocant tu.
네가 연주하는건줄 알았어!
Pensava que tan sols apareixia.
그냥 원래 있는 줄 알았어요.
Em pensava que era llesta.
내가 똑똑하긴 했지 Huh, I thought I was being clever.
Pensava que teníem un acord.
내 생각엔 우리가 합의를 했다고 생각합니다
Pensava que ho entenia tot.
뭐든 이해하는 줄 알았는데
Pensava que vostè era doctor!
당신 의사라더니
O això em pensava jo.
AGRA도 죽었지
I funcionà, o això pensava jo.
그리고 잘 먹혔습니다. 적어도 전 그렇게 생각했죠.
En què pensava? En el dinar?
그는 무슨 생각을 했을까요? 점심식사에 대해서?
Jo pensava que era molt intel ligent .
저는 제가 참 똑똑하다고 생각했어요.
Pensava que estava buscant les fotos.
이제 사진을 찾기 시작했나봐?
Només pensava, ja saps, fins que...
잡기 전까진 괜찮을 줄 알았어요
Em pensava que sortíeu fins tard.
늦게까지 놀 줄 알았는데
Em pensava que era bastant obvi.
누가 봐도 확실한 줄 알았는데 I thought that was fairly obvious.
Perquè em pensava que li interessaria?
연관성이 있냐구요?
Em pensava que ho tenies controlat.
다 처리했다고 했잖아?
Em pensava que estàveu tots morts.
난 너희도 다 죽은 줄 알았어 I thought all of you was dead.
Pensava que preferiries que fos així.
그렇게 하는게 너한테 편할 줄 알았어.
Em pensava que teníem un acord.
조약으로 맺어진것 아닌가?
Pensava que ho hauria oblidat, però...
저는 제가 잊어 버린 줄 알았는데...
Però si pensava que estava mort.
애설스탠? 죽은 걸로 알고 있었는데
Pensava que eres una altra persona.
다른 사람인줄 알았소
Pensava que els taurons ens atraparien.
상어밥이 되는줄 알았습니다
En realitat pensava que estava millorant.
왓슨이 똑똑해진 줄 알았어
Pensava que potser tu i jo...
우리가 어쩌면...
Pensava que sí, però... vaig fracassar.
그래왔다고 생각했는데... 실패했어요
Què passa? Pensava que estaries content.
자네 말이 맞아 이거 뭔가 있어
Pensava que això és el que passaria
'나는 이 한가지 일이 생길줄 알았는데
ROMEO Jo pensava que tots el millor.
로미오 나는 최고의 모든 생각.
Pensava que passaves els Nadals en Dorset?
크리스마스에 도싯에 계실 줄 알았는데
Hi ha més vibració del que pensava.
설마 탈 수 있을 줄이야! 생각보다 진동이 크군
Em pensava que havia tingut sort, però...
냉혈살인자가 된 것을 밝혀야 돼.