Traducció de "redirigit" a l'idioma coreà:


  Diccionari Català-Coreà

Paraules clau : 변경 비행 계획

Ads

  Exemples (Les fonts externes, no revisats)

Ens han redirigit a Scarif.
스카리프로 비행 계획변경됐다