Traducció de "retransmissió" a l'idioma coreà:


  Diccionari Català-Coreà

Retransmissió - traducció :
Paraules clau : 송신 제독 입니다

Ads

  Exemples (Les fonts externes, no revisats)

Almirall, rebem una retransmissió des de Scarif.
제독님! 스카리프에서 송신입니다!