Traducció de "contrasenya de el dispositiu" a l'idioma croat:


  Diccionari Català-Croat

Dispositiu - traducció : Contrasenya - traducció : Contrasenya - traducció : Contrasenya de el dispositiu - traducció : Contrasenya - traducció : Contrasenya - traducció : Contrasenya - traducció :

Ads

  Exemples (Les fonts externes, no revisats)

Introduïu una contrasenya tot seguit. Introduïu la mateixa contrasenya en el dispositiu al què esteu intentant connectar.
Unesite ispod zaporku. Unesite istu zaporku na uređaju s kojim se pokušavate spojiti.
Trieu el dispositiu de càmera
Odaberite kameru
Indiqueu el dispositiu de CD
CD uređaj
Munta el dispositiu
Montiraj uređaj
Desmunta el dispositiu
Demontiraj uređaj
Oliver, el dispositiu...
Olivere, naprava...
Entrada de contrasenya
Lozinka
Contrasenya de connexió.
Lozinka za prijavu.
Diàleg de contrasenya
Dijalog zaporke
Contrasenya de certificat
Certifikacija zaporke
Contrasenya de certificat
Zaporka certifikata
Tipus de dispositiu
Vrsta uređaja
Dispositiu de cinta
Veličina trake
Error de dispositiu
Pogreška uređaja
Classe de dispositiu
Klasa uređaja
Subclasse de dispositiu
Podklasa uređaja
Preferències de dispositiu
Sklonosti uređaja
Tipus de dispositiu
Tip uređaja
Dispositiu de control
Kontrolni uređaj
Nom de dispositiu
Ime uređaja
Adaptador de dispositiu
Priključni uređaj
Tipus de dispositiu
Vrste urađaja
Paràmetres de dispositiu
Postavke uređaja
Arranjament de dispositiu
Postavke upravljača
Dispositiu de sortida
Izlazni uređaj
El dispositiu dedem està bloquejat.
Žao mi je, modem je zaključan.
El dispositiu de terratrèmols d'en Merlyn.
Merlyn vlastite Potres uređaj .
Contrasenya
Zaporka
Contrasenya
Zaporka
Contrasenya
Zaporka
Contrasenya
Lozinka
Contrasenya
Zaporka
Contrasenya
Lozinka
Contrasenya
Lozinka
Contrasenya
Lozinka
Contrasenya
Šifra
Contrasenya
Šifra
Contrasenya.
LOZINKA?
Dispositiu
Uređaj
dispositiu
uređaj
dispositiu
uređaj
Dispositiu
Uređaj
Dispositiu
Uređaj
Dispositiu
Uređaj
prefereix el dispositiu seleccionat
Preferiraj odabrani uređaj