Traducció de "fer difícil" a l'idioma croat:


  Diccionari Català-Croat

Difícil - traducció : Difícil - traducció : Difícil - traducció : Fer difícil - traducció : Difícil - traducció :

Ads

  Exemples (Les fonts externes, no revisats)

És molt difícil de fer.
To je vrlo teško postići.
Vam intentar fer ho més difícil.
Pokušali smo ga učiniti težim.
La fusió és molt difícil de fer.
Fuziju je teško stvoriti.
Demà hauré de fer un treball difícil.
Sutra me čeka težak zadatak.
Puc fer la teva vida molt difícil.
Mogu ti zagorcati zivot.
Difícil
Težak
Difícil
Teško
Difícil.
ZEZNUTO.
M'estàs fent més difícil fer el meu treball
Upotrijebi Chloein pristupni kod
Però és difícil fer pipí amb un abric gegant.
Ali teško je piškiti u ogromnom kaputu.
Sembla difícil.
Javite se, Enterprise.
És difícil
Teško je...
Sembla difícil.
Izgleda teško.
Extremadament difícil.
Izuzetno je teško .
Difícil de trobar i més difícil caminarhi.
Teško ga je pronaći, a još je teže kročiti njime.
Per a d'altres ho vam fer més difícil, sense instruccions.
Nekima smo otežali i sakrili im upute.
Anit van fer una bona feina en una missió difícil.
lzvrsno ste obavili posao. Sretno.
No està acabat. És molt difícil fer el darrera. L'acabaré.
Još nije gotov, nisam uspio porubiti.
Em sap greu fer tard, però ets difícil de rastrejar.
Nažalost ja sam kasno, ali Vi ste teško čovjek u trag.
Molt, molt difícil.
Vrlo, vrlo teško.
És massa difícil.
To je preteško.
Aquesta és difícil.
Teško pitanje.
No és difícil.
Nije teško.
Una mica difícil.
Teško je.
No és difícil.
Usporavam.
Deu ser difícil.
Tebi je sigurno teško, čovječe.
Açò és difícil.
Jer sam... Ovo je neugodno.
No sigues difícil.
Nemoj otezavati, Coraline.
Ha estat difícil.
To je bilo teško.
És difícil explicar ...
Teško je reći.
És difícil dirho.
Ne znam.
Era massa difícil.
Bilo je preteško.
És massa difícil.
Preteško je.
No és difícil.
Svakako je moguće.
És difícil dirho.
Teško je reći.
Això és difícil.
Koje? Jako teško.
Què? Molt difícil.
Najteže što sam ikada morao.
Ei. És difícil.
To je tako teško...
És difícil, oi?
Teško je, zar ne?
Marty, serà difícil.
Marty, biti će gadno.
És difícil d'explicar.
Teško je objasniti.
Tan difícil és?
Koliko je to teško?
Difícil de saber.
Teško je reći.
És difícil portarlo.
Teško je hodati u ovome.
La gent m'explica que és difícil, però que es pot fer.
Ljudi mi objašnjavaju kako je to teško, ali se može izvesti.