Traducció de "potència tèrmica nominal" a l'idioma croat:


  Diccionari Català-Croat

Nominal - traducció : Potència - traducció : Tèrmica - traducció : Potència tèrmica nominal - traducció : Potència tèrmica nominal - traducció :

Ads

  Exemples (Les fonts externes, no revisats)

Valor nominal
Buduća vrijednost
Han fet aquella millora tèrmica?
DRN 494 Jeste li ikad raditi taj toplinsku nadogradnju?
Taxa de bits nominal
Nominalna bitrata
Taxa d' interès nominal
Nominalna stopa
Potència
Truchet
Potència
Jačina
Potència
Eksponent
Potència total.
Pojačajmo zraku do kraja.
Margaret, potència!
Margaret, punom snagom.
Potència floral!
Moć cveća!
Redistribució de potència principal. Potència primària redistribuïda.
Daj osnovno napajanje.
Potència d' apagament
Jačina utopljavanja
esquema de potència
shema potrošnje energije
Activa potència d'emergència!
Uključi rezervno napajanje.
Augment de potència.
Pojačanje.
A màxima potència! Rebut.
Puna snaga.
Passi a potència d'emergència.
Prijeđite na pomoćni sustav.
A tota potència, R2.
Napon u sve generatore, R2.
Té gaire potència, això?
Je li ova stvar moćna?
Margaret, tota la potència.
Margaret, punom snagom.
Molta potència de foc.
JAKA PALJBA.
Margaret, vull que usis tota la potència, tota la potència, entens?
Margaret, želim punu snagu. Punu snagu, razumiješ?
Encara negatiu. Activin potència d'emergència.
Daj polugu za nuždu.
Potència d'emergència activada. Encara negatiu.
I dalje ne radi.
És purament nominal. ' ' Com es diu purament nominal? 'Bé, vostè ha d'estar a l'oficina, o si més no a l'edifici, tot el temps.
'Je čisto nominalne.' 'Kako zoveš čisto nominalni?' 'Pa, morate biti u uredu, ili barem u zgradi, cijelo vrijeme.
Hi ha una reducció de potència.
Gubimo energiju.
Hem perdut potència de motors, senyor.
Izgubili smo pogon, gospodine.
10 a la potència de xNatural log
x na stepen yNatural log
El foc està apagat. Potència d'emergència activada.
Vatra je ugašena.
Gira això. És el control de potència.
Ovim se mjenja struja.
Control de rellotge i potència del bus secundari
Sekundardno napajanje sabirnice kontrola takta
Sí, capitana. Sr. Tuvok, potència màxima als escuts.
Štitovi na maksimum!
Capitana, només deixo potència als impulsors del darrera.
Smanjujem snagu stražnjih potisnih motora.
A més, la pèrdua de potència s'està accelerant.
Još brže gubimo energiju.
Què tenim amb més potència que un 240?
Imamo li nešto jače od 240?
Hi haurà potència de sobres. I l'olor, què?
Što je s mirisom?
No tots els malalts psíquics són assassins en potència.
Nije svaki psihijatrijski bolesnik potencijalni ubojica.
Llista tots els perfils de potència i els permet activar
Lista sve energetske profile i dopušta ih aktivirati
Hi ha suficient potència en aquest teletransport per un viatge.
Ima snage samo za jedan pokušaj.
Propulsors a baixa potència fins a passar la tempesta. Entès.
Drži ionske potisnike na niskom dok ne izađemo iz oluje.
Estem en potència màxima. He de parlar amb el capità Kirk.
Nema podataka.
Així que tenim una arma de llarg abast i alta potència.
Dalekometno, profesionalno oružje.
Tinenta, hi ha una petita fluctuació de potència al nucli de corbatura.
Očitavam kolebanje u warp jezgri.
A la seva mèdica li va preocupar la potència de la medicina.
Vaša se liječnica brinula zbog jačine lijeka.
és que vol dir de debò un cub. La potència de tres.
Što zapravo znači biti snažan.