Traducció de "un fort interès" a l'idioma croat:


  Diccionari Català-Croat

Fort - traducció : Interès - traducció : Fort - traducció :
Jak

Fort - traducció :
Sef

Fort - traducció : Fort - traducció :
Sef

Un fort interès - traducció :

Ads

  Exemples (Les fonts externes, no revisats)

Tinc un interès!
Imam interes!
Tinc un interès!
Ja imam interes!
Interès. Interès!
Interes.
Tinc un interès , dieu.
Imam interes , kažete vi.
Potser un fort.
Možda i puno.
Interès
Promijeni veličinu...
Bé, que tinc un interès.
Pa, imam interes.
És un home fort.
Jak je.
Un ramar mes fort...
Šta će ga zaustaviti?
Ets un noiet fort.
Čvrst momčić.
És un nus fort.
Ovo je jak čvor.
Primer interès
Prva kamata
Interès nacional.
Nacionalni interes.
Dieu Tinc un interès! Jo dic
Imam interes!
Més fort! Més fort!
Glasnije, glasnije!
Més fort. Més fort!
Ja, Lester Nygaard...
Deu ser un home fort!
Ubojica je zacijelo bio veoma jak.
Estic tenint un sentiment fort.
Imam snažan osjećaj...
Ha tingut un atac fort.
IMAO JE TEŽAK NAPADAJ.
Fort!
Glasno!
Fort.
Snažnije.
Fort.
Čvršće.
Però un d'ells es de particular interès.
Jedan je posebno zanimljiv.
Tinc un interès en l'ensenyament... en realitat, crec que tots tenim interès en l'ensenyament
Nemamo pojma kako će se odigrati.
Adreces d' interès
Oznake
Adreça d' interès
Oznaka
Adreça d' interès
Oznaka
Adreces d' interès
Oznake
adreces d' interès
knjiške oznake
Adreces d' interès
Oznake
Tipus d' interès
Kamatna stopa
Adreces d' interès
Knjišne oznake
Adreça d' interès...
Oznaka 160
L' interès propi.
Koristoljublje.
Doncs... un noi bastant fort, no?
Snažan dečko?
L'amor negre és un sentiment fort.
Snažan je to osjećaj.
Però això és un començament fort.
Ovo je jak početak.
Un enemic fort et va millor.
Dobar neprijatelj te samo tjera da budeš bolja.
Més fort.
Glasnije.
Estireu fort.
Svi zajedno!
Més fort!
Glasnije!
Que fort.
Ovo je veliko, Ray.
Aguanti'mel fort.
Držite ga!
Que fort.
Kada si naučila engleski?
Guerrer fort.
Moćni ratnik.