Traducció de "compensació contractual" a la llengua danesa:


  Diccionari Català-Danès

Compensació - traducció : Compensació - traducció : Contractual - traducció : Compensació - traducció : Compensació - traducció : Compensació - traducció : Compensació - traducció : Compensació - traducció : Compensació - traducció : Compensació contractual - traducció :

Ads

  Exemples (Les fonts externes, no revisats)

Compensació
Forskydning
Compensació
Offset
Usa la compensació del punt negre
Brug sortpunktskompensering
Usa la compensació del punt negre
Brug sortpunktskompensation
També sé que hi ha una compensació.
Jeg har hørt, at der var findeløn...
Sembla una pobre compensació per quaranta anys de servei.
Det synes en dårlig gengæld for 40 års tjeneste.
Una compensació per la teva pròpia falta de perspicàcia.
Du bøder op for din mangel på indsigt.
Bé, en primer lloc significa compensació per a les famílies.
For det første betyder det erstatning til familierne.
Està bé, suposo que pots entrar. Però hauràs de fer treball extra com a compensació.
Så må du virkelig anstrenge dig.
La propietat pot oferir compensació adequada als inquilins ara mentre hi hagi diners. Però si perdem aquesta oportunitat
Godset kan tilbyde en ordentlig kompensation til lejerne nu, mens pengene er der, men hvis vi glip af denne chance, det måske ikke komme igen.
Quan us hàgiu recuperat suficientment per viatjar, deixaré que partiu cap a Port Reial com a compensació pels errors dels meus homes.
Du vil få lov til at tage til King's Landing som erstatning for mine soldaters fejl.
Mentre parlo amb vostès, avui, aquests homes estan al fons d'aquell pou arriscant les seves vides sense pagament ni compensació i, sovint, morint.
Mens jeg står her og taler til jer i dag, er disse mænd stadig dybt nede i det hul, og risikerer deres liv uden betaling eller kompensation, og dør ofte.
La compensació del punt negre és la manera de fer ajustos entre els nivells màxims de negre dels fitxers digitals i les capacitats de negre dels diversos dispositius digitals.
Sortpunktskompensering er en måde at udføre justeringer mellem de maksimale sorte niveauer i digitale filer og de sorte kapabiliteter for forskellige digitale enheder.
Un treball interessant amb un sou que consideris adequat. No només per la feina que faràs... i en compensació pel què creus que has patit... sinó també perquè ens estàs ajudant.
Et interessant job til en løn, De vil finde rimelig... både for arbejdet... og som kompensation for hvad De mener at have lidt... men også fordi De hjælper os.
XviD implementa arranjaments MPEG 4 de perfil avançat, com ara fotogrames bidireccionals, compensació del moviment global i Q pel, emmascarament de luminància, quantització trellis, i matrius de quantització H. 263, MPEG, i personalitzades.
XviD udmærker sig med avancerede profilindstillinger såsom b rammer, global og kvartbilledpunkts bevægelseskompensation, luminansmaskering, trellis kvantisering, samt H. 263, MPEG og egendefinerede kvantiseringsmatricer for den avancerede enkle profil i MPEG 4.
lloc que sempre són els beneficis no això no és un va aprendre a córrer una mica de eina làser és només un lloc ordinari una Per anar el juny del un quan estàs encara en la lectura i Cheri Lewis 09 00 és que eh ... a continuació, l'última nit gaudit i eh ... qui va portar la notícia i, uh ... com un rebló és el compensació eh ...
laser værktøj er bare en almindelig sted en For at gå i juni un, når du er stadig i læsning og Cheri Lewis ni at UH ... så sidste aften nød og øh ... som bragte nyheder og øh ... en krympning er det clearing øh ...