Traducció de "distribuir volants" a l'idioma eslovè:


  Diccionari Català-Eslovè

Distribuir - traducció : Volants - traducció : Volants - traducció : Volants - traducció : Volants - traducció : Distribuir volants - traducció :
Paraules clau : Sedežni Načrtovali Dolgo

Ads

  Exemples (Les fonts externes, no revisats)

Heu de distribuir tots els vostres batallons
Razposlati morate vso vašo vojsko
Vam trigar setmanes a distribuir als convidats!
Dolgo smo načrtovali sedežni red.
Jo me n'encarrego. Parles amb el mestre de distribuir convidats.
Govoriš z mojstrom za sedežni red.
Els atacs dels encaputxats es limitaven a gent del sector financer per intentar distribuir la riquesa al Glades a punta de pistola.
Napadi kapuc so omejeni na ljudi v finančnem sektorju ciljajo na redistribucijo denarja, s pištolo v roki.
És absolutament legal distribuir el kde i Qt en CD ROM , sense cap carreg. No s' haurà d' incórrer en cap classe de quota o honorari.
Dovoljeno je razširjati kde in Qt na CD jih brez vsakršnega plačila. Nobeni finančni prispevki niso zahtevani.
Aquest manual forma part d'una col lecció de manuals del GNOME distribuïts sota la GFDL. Si voleu distribuir aquest manual independentment de la col lecció, podeu fer ho afegint una còpia de la llicència al manual, tal com es descriu a la secció 6 de la llicència.
Ta priročnik je del zbirke priročnikov GNOME distribuiranih pod GFDL. V primeru da želite ta priročnik distribuirati ločeno od zbirke, lahko to storite z dodajanjem kopije licence priročnika, kot je opisano v odseku 6 licence.
Aventurar un dia de substituir fets per les paraules, es va tornar a les dones, va prendre una guixaire de la junta directiva, i d'haver carregat la seva paleta sense contratemps, amb una complaent mirar cap al tornejat de dalt, va fer una thitherward gest audaç, i de seguida, a la seva derrota total, va rebre el contingut total en el seu si amb volants.
Posežejo en dan zamenjati dejanja za besede, se je obrnil svoj manšete, zasegli Omet na krovu, in z lopatico, ne da bi napolnil svoje poškodovani, s zadovoljni poglej proti letve nad glavo, naredila drzno potezo thitherward, in takoj, da svoj celotni razočaranja, ki je prispel celotno vsebino v njegovem naročju naborki.