Traducció de "finestra gràfica" a llengua eslovaca:


  Diccionari Català-Eslovac

Finestra - traducció : Finestra gràfica - traducció : Finestra gràfica - traducció :

Ads

  Exemples (Les fonts externes, no revisats)

Gràfica de barres
Stĺpcový graf
Exporta la gràfica
Exportovať graf
Interfície gràfica de LaTexComment
LaTeX rozhranieComment
Escolliu la gràfica a afegir
Vyberte pridávanú vzorku
Una aplicació gràfica del tauler d'escacs
Grafický šachovnicový program
Interfície gràfica d'usuari per l'R project
Grafické používateľské rozhranie pre R project
Edita preferències de la barra gràfica
Upraviť nastavenie stĺpcového grafu
Finestra
Okno
Finestra
Okno
Finestra
Okno
finestra
okno
Eina gràfica de configuració dels nivells d'execució
Grafický nástroj na nastavenie úrovne behu
Color dels nodes en la gràfica DHT
Farba všetkých riadkov plánovača.
Mida de la gràfica a l' escenaPropertyName
PropertyName
Usa l' angle de la tauleta gràfica
Počiatočný uhol
Aplicació d'interfície gràfica d'usuari per utilitzar el Bazaar
Používateľské rozhranie k Bazaar
Interfície gràfica per a l'auxiliar de proves Coq
Grafické rozhranie k asstentovi dôkazov CoqIDE
Interfície gràfica d'usuari per al protocol Direct Connect
RozhranieI pre protocol Direct Connect
Interfície gràfica per a l'aplicació de fax Efax
Grafické rozhranie pre faxový program efax
Interfície d'usuari gràfica per a diversos clients VPN
Grafické rozhranie pre rozličných klientov VPN
Una interfície gràfica del MLDonkey per al KDEName
Rozhranie MLDonkey pre KDEName
Colors dels sembradors en la gràfica de parells
Farba pozadia plánovača
Finestra nova
Nové okno
Finestra novaName
Nové oknoName
Finestra activa
Aktívne okno
Finestra normal
Normálne okno
Finestra diàleg
Dialógové okno
Finestra extra
Extra pre okno
Finestra específica
Špecifické okno
Finestra activa
Aktívne okno
Finestra existent
Existujúce okno
Finestra simple
Jednoduché okno
Finestra nova
Nové okno
Finestra inactiva
Neaktívne okno
Finestra nova
Nové okno
Finestra principal
MainWindow
Finestra nova
Nové okno
Finestra nova
Okno
Finestra següent
Nasledujúce okno
Finestra següent
Nasledujúce okno
Finestra anterior
Predchádzajúce okno
Finestra anterior
Predchádzajúce okno
Interfície gràfica per a l'entorn R de computació estadística
Grafické používateľské rozhranie pre štatistický balík R.
Color de la velocitat en la gràfica de baixades
Farba pozadia plánovača
Color de la velocitat en la gràfica de pujades
Farba pozadia plánovača