Traducció de "guardar com per" a llengua eslovaca:


  Diccionari Català-Eslovac

Guardar - traducció : Guardar - traducció : Guardar - traducció : Guardar - traducció : Guardar - traducció : Guardar com per - traducció : Guardar - traducció :

Ads

  Exemples (Les fonts externes, no revisats)

Per guardar secrets.
Na tajomstvo.
Hauries de guardar açò.
Mal by si si ju nechať.
Vull guardar la línia.
Dávam si pozor na postavu.
Sí, jo puc guardar secrets.
Áno, viem udržať tajomstvo.
Ho vaig guardar sota clau.
Držal som ho pod zámkom.
Cap mortal pot guardar un secret.
Žiaden smrteľník tajomstvo neudrží.
Que jo sé guardar els secrets.
Hej, viem udržať tajomstvo.
He de guardar els meus vots.
Potrebujem plniť svoje záväzky.
L'Anil té un lloc on el podem guardar.
Anil má miesto, kde ho uskladníme.
El nombre màxim d' elements de podcast a guardar
Maximálny počet položiek podcastu, ktoré sú uložené
No s' ha pogut guardar la informació del document.
Informácie o dokumente sa nedajú uložiť.
Voleu guardar la frase de pas al fitxer de cartera?
Chcete uložiť heslo v súbore KWallet?
No s' ha pogut guardar el document principal. Object name
Hlavný dokument sa nedá uložiť. Object name
Com? Per què?
Ako, prečo?
Com per exemple?
Ako napríklad?
La vaig agafar de l'altra línia temporal i la vaig guardar.
Vzal som ho z inej časovej osi a nechal som si ho.
De vegades participem voluntàriament en enganys per la dignitat social, potser per guardar un secret que hauria de seguir sent secret, secret.
No nie všetky klamstvá ubližujú. Niekedy sme ochotní účastníci klamu kvôli spoločenskej dôstojnosti, možno pre udržanie tajomstva, ktoré malo tajomstvom aj zostať.
L'enciam de l'esquerra es va guardar a la nevera durant 10 dies.
Ten naľavo bol 10 dní v chladničke.
Així que vaig tenir que guardar les dades i cercar un terapeuta.
Musela som odsunúť svoje dáta a nájsť si psychológa.
Benvingut a guardar les lleis. Sé que estem en la mateixa causa.
Vitajte, pane, poďte ochraňovať naše zákony.
El vaig guardar amb l'esperança que un dia, en reconnectaria a tu.
Nechal som si to v nadeji, že ma s tebou opäť zblíži.
Com va per allà?
Ako to ide?
Per descobrir com atacarnos.
Nájdu najlepší spôsob invázie.
Com per recarregar piles.
Ale semtam sa vidíme.
Com passarem per allà?
Ako sa tadiaľ dostaneme?
Ja veus , va dir Bicky, tenia una xarxa sense fils d'ell per dir que ell venia per quedar amb mi per guardar les factures d'hotel, suposo.
Vidíte, povedal Bicky, som mal bezdrôtovú od neho povedať, že on prišiel na pobyt so sebou pre uloženie hotelové účty, povedal by som.
Això especifica on guardar les entrades d' usuari relatives al DN base LDAP.
Toto určuje, kde uložiť záznamy užívateľov relatívne k základnému DN.
Això especifica on guardar les entrades de grup relatives al DN base LDAP.
Toto určuje, kde uložiť záznamy skupín relatívne k základnému DN.
Normalment és molt més del que poden consumir o guardar en el rebost.
Zvyčajne, oveľa viac ako spotrebujú.
De totes maneres el vaig guardar en una taquilla en l'estació de trens.
Každopádne schoval som ich v skrinke na stanici.
Quan estiguis preparat per guardar els canvis al mapa clica a el boto de Save a la cantonada dreta superior
Keď ste pripravení uložiť vaše zmeny do mapy, kliknite na tlačítko Save , v pravom, hornom rohu.
Els soldats van guardar silenci, i va mirar a Alice, ja que la qüestió estava destinat, evidentment, per a ella.
Vojaci boli ticho, a díval sa na Alicu, ako tá otázka bola zrejme chcel pre ňu.
Com el bestiar. Per Déu!
Ako Dobytok.
Com va tot per aquí?
Ako to šlo?
Com deixaries passarho per alt?
Ako si to môžete nechať ujsť?
Conegut per tots com Pi .
Niekoľko či menej vedieť, že PI
Què, com tu, per exemple?
Čo, akože s tebou?
I tant, com per exemple...
Hej, ako... Ako napríklad sama seba?
Com va tot per aquí?
Ako to tu ide?
Per què i com va començar tot? Com funciona?
Prečo a ako bola založená?
Un amic, un jueu intel ligent no practicant, que incidentalment va guardar el sàbbat per raons de solidaritat cultural, es descriu a si mateix com un agnòstic de l'angelet de les dents .
Priateľ, inteligentný odpadlý žid, ktorý mimochodom svätí Sabat z dôvodov kultúrnej solidarity, sám seba nazýva vílový agnostik .
Targeta intel ligent Aquest mòdul us permet configurar el funcionament del KDE per a les targetes intel ligents. Aquestes es poden usar per a diverses tasques com ara guardar certificats SSL i connectar se al sistema.
Smartcard Tento modul umožňuje nastaviť podporu KDE pre smartcard. Tie sa dajú použiť na rôzne úlohy, napríklad na uloženie certifikátov SSL alebo prihlásenie sa do systému.
Com a pare, com podria no fer això per tu?
Ako by som to ako otec pre teba nemohol urobiť?
Es va treure el rellotge i el va guardar en una vella llauna de cafè.
Hodinky odložil do plechovky z kávy.
Estableix com a clau per omissió
Nastaviť ako štandardný kľúč