Traducció de "mínim nivell d'existències" a llengua eslovaca:


  Diccionari Català-Eslovac

Nivell - traducció : Mínim - traducció : Mínim - traducció : Nivell - traducció : Mínim - traducció : Mínim - traducció : D'existències - traducció : Mínim nivell d'existències - traducció :

Ads

  Exemples (Les fonts externes, no revisats)

Nivell mínim de vida
Minimálna dĺžka života
Mínim
Minimum
Mínim
Mierne
Mínim
Minimum
Mínim
Min
Mínim.
Minimálne.
Increment mínim
Minimálny prírastok
Valor mínim
Minimálna hodnota
Moviment mínim
Minimálny posun
Radi mínim
Minimálna dĺžka života
Valor mínim
Minimálna hodnota
Valor mínim
Minimálna hodnota
Valor mínim
Minimálna hodnota
Llindar mínim
Prah kreslenia
Nivell
Úroveň
Nivell
Úroveň
Nivell?
Úroveň?
Nivell
0 úrovní
Nivell
Úroveň
Mínim d' usuaris
Minimum používateľov
Troba el mínim...
Hľadať bod minima
Com a mínim
Členy
Mínim de jugadors
Minimálny počet hráčov
Ttl mínim WINS
Min WINS ttl
Com a mínim
Najmenej
Límit mínim de brillantor amb el zoom al mínim
Prepnúť zobrazenie objektov hlbokého vesmíru
Dades de nivell del nivell 10
Dáta úrovne 10
Mode mínim de cerca
Minimálny režim vyhľadávania
Nombre mínim d' objectes
Plné objekty
Ritme mínim de mortalitat
Minimálna rýchlosť úmrtí
Ritme mínim de creixement
Minimálna rýchlosť rastu
Cerca el punt mínim
Hľadať bod minima
Nombre mínim de dígits
Minimálny počet číslic
Calcula usant el mínim
Výpočet s použitím minima.
En el més mínim.
Ani v najmenšom.
Suposa un risc mínim.
On predstavuje minimálne riziko.
Com a mínim tres!
Najmenej traja mŕtvy.
Primer nivell
Prvá úroveň
Segon nivell
Druhá úroveň
Tercer nivell
Tretia úroveň
Nivell superior
Najvyššia úroveň
Segon nivell
Druhá úroveň
Primer nivell
Prvá úroveň
Nivell aleatori
Náhodná úroveň
Nivell actual
Nechať aktuálnu úroveň