Traducció de "reconeixent la importància" a llengua eslovaca:


  Diccionari Català-Eslovac

Importància - traducció : Reconeixent - traducció : Reconeixent la importància - traducció :

Ads

  Exemples (Les fonts externes, no revisats)

Només reconeixent que els Canvis ocorren,
Len uznávam, že sa deje zmena.
Sense importància
Nedôležité
Quina importància?
Čo znamená značne vysoká ?
Totes tenen la mateixa importància.
Všetky sú vážené rovnako.
No té importància.
Helikoptéra mala meškanie.
No té importància.
Na tom nezáleží.
És la ment de l'Olivia donantli importància.
Už by sme mali byť bližšie. To Olíviina myseľ priraďuje dôležitosť.
Perquè té importància això?
Prečo na tom záleží?
Però no té importància.
Ale aj tak by to nič nezmenilo.
Una infecció sense importància.
Malá infekcia.
I aquesta és la importància de la notícia. CA
A o tom je celý tento príbeh.
El temps no té importància.
Čas nemá nijaký význam.
Com valoraria la importància històrica del que ha passat?
Ako by ste popísali historický význam toho, čo sa teraz deje.
Han arribat abans, però han subestimat la teva importància.
Dostali sa k tebe skôr, ale podcenili tvoju dôležitosť.
La qual cosa no té importància. Això és personal.
To je jedno, je to osobné.
No hi estem donant massa importància?
A nevadí to, že tomu prikladáme takú váhu?
Francament, això no té gaire importància.
Na tom vlastne nezáleží.
Els diners no té cap Importància.
Peniaze nie sú... dôležité.
Ahir vam aprendre la importància que tenen els nous materials.
Včera sme počuli o dôležitosti nových materiálov.
Aquesta vegada estic convençut que vaig a tirar apagat. He recordat una mica de vital importància importància .
Ja som si na niečo spomenul životných význam.
Una sensació a què assignem una gran importància.
A to je pre nás veľmi dôležité.
Aquesta illa té una importància màxima pel Japó.
Tento ostrov je najdôležitejší pre Japonsko.
D'acord, la primera és que hem d'ensenyar els metges la importància que té la informació geogràfica.
OK, po prvé, musíme naučiť doktorov hodnote zemepisných informácii.
Per evaluar la importància d'aquest error s'ha de recordar què és una Constitució.
Aby sme pochopili vážnosť tejto chyby, pripomeňme si, čo robí ústavu ústavou.
Semblava connectar gairebé una importància espiritual per a ell.
Zdalo sa, že pripojiť takmer duchovné dôležitosť.
Els metges d'aleshores alliçonaven els homes sobre la importància de donar plaer a la seva dona.
Doktori od vtedy bežne hovorili mužom o dôležitosti uspokojovania ich žien.
La Cersei és Reina Mare, un títol que perd importància cada dia que passa.
Cersei je kráľovná matka, titul, ktorého dôležitosť sa zmenšuje každým dňom.
Aquesta caixa de vital importància serà aquí demà al matí.
Táto dôležitá krabica tu bude aj ráno.
Per tant, fugir de la conversació pot tenir realment importància perquè això pot comprometre la nostra capacitat d'autoreflexió.
Takže vzdialenie sa od komunikácie môže byť problémom, pretože môže obmedziť schopnosť sebareflexie.
importància perquè la indústria que promou la salut és la segona indústria de major consum energètic als Estats Units.
Je to dôležité, pretože oblasť zdravotnej starostlivosti je priemyslom s druhou najvyššou energetickou náročnosťou v USA.
Alguns dels jurats que va escriure 'important' i alguns sense importància .
Niektoré z poroty si to zapísal dôležité a niektoré dôležité .
Pels Atenencs, el bon ciutadà donava importància a les mirades dels altres.
Pre aténčanov bol dobrým občanom ten, komu záležalo na tom, čo si o ňom myslia ostatní.
La importància recau en allò que fas amb les imatges allò que es crea quan les enganxes.
Dôležité je to, čo robíte s obrázkami, výpoveď akú to po vylepení má.
I sobretot, penso que la manera en què participem en les històries dels altres és de gran importància.
Ale najmä to, akú úlohu hráme v príbehoch toho druhého, je nesmierne dôležité.
No pensava que en Bjorn podia comunicarse. No va donarli cap importància al que pogués haver darrere la càmera.
Neočakával, že Bjorn dokáže komunikovať.
El teu paper en l'esmentat futur és ara més que mai de vital importància.
Tvoja úloha v tejto budúcnosti, je práve teraz dôležitejšia, než kedykoľvek predtým.
I hem d'ensenyar als nostres futurs metges del món la importància de part de la informació que he compartit aquí amb vosaltres avui.
Musíme učiť našich budúcich doktorov na svete doležitosti niektorých informácií o ktoré som sa tu dnes s vami podelil.
La importància concedida a la qualitat en la preparació dels projectes i programes hauria de garantir que les millores per al conjunt dels criteris es mantinguin.
Dobrým príkladom pre takéto projekty v Latinskej Amerike je prebiehajúca reforma súdneho systému v Peru alebo zavedenie programu bezpečnosti potravín
Si se'n pot treure alguna cosa d'aquesta conferència, espero que sigui que tots ens sentim més còmodes reconeixent el poder de la imatge en els nostres èxits i en els nostres fracassos.
Ak si z tejto prednášky máte niečo odniesť, dúfam, že to bude myšlienka, že pre všetkých je pohodlnejšie všímať si silu imidžu v tom, čo vidíme ako úspech alebo ako neúspech.
És exactament el que necessitava avui . I sense donar hi molta importància, marxem en direccions diferents.
Presne to som dnes potreboval, a potom odišli bez toho, aby sme vysvetlili, čo sa stalo a rozišli sa na rôzne strany.
Estic fent un doctorat al MIT i entenc la importància dels detalls i la precisió en la comunicació científica entre experts, però no quan s'ensenya a nens de 13 anys.
Aktuále som PhD študentom na MIT, a úplne chápem dôležitosť detailnej špecifickej vedeckej komunikácie medzi expertmi, ale nie, keď sa snažíme učiť trinásťročných.
La qual cosa ens diu que, quan els estudiants vénen de fora, no donem prou importància a allò que saben, ni que ho saben en la seva llengua.
Z toho nám vyplýva, že keď k nám prídu študenti zo zahraničia, možno im nedávame dostatočné uznanie za to, čo vedia, a oni to vedia vo svojom vlastnom jazyku.
Aquesta és una instrucció pregravada... feta abans de la seva sortida... i per raons de seguretat de la màxima importància... serà coneguda a bord durant la missió... només per la seva computadora HAL 9000.
Toto je zavádzacia instruktáž vytvorená pre začiatok práce ktorá, z bezpečnostných dôvodov najvyššieho stupňa bude počas misie známa iba tebe, Hal.
Tots elsseus amics s havien adonat de la importància de compartir les coses amb lespersones que no només existeixen als somnis i que ens poden oferir molt mésque la seva amistat.
Všetci jehokamaráti si uvedomili, aké je dôležité podeliťsa sľuďmi, ktorí neexistujú ibavsnoch a ktorí bynám mohli daťoveľa viac, ako len priateľstvo.
He vingut a parlar vos de la importància dels elogis, de l'admiració i de donar les gràcies, i de fer ho de forma concreta i genuïna.
Prišla som hovoriť o dôležitosti pochvaly, obdivu a vďaky, a o tom, aké je podstatné, aby boli priame a nefalšované.