Traducció de "botiga lliure d'impostos" a la llengua espanyola:


  Diccionari Català-Espanyol

Botiga - traducció : Botiga - traducció : Botiga - traducció : Botiga lliure d'impostos - traducció : Botiga lliure d'impostos - traducció : D'impostos - traducció : Botiga - traducció :

Ads

  Exemples (Les fonts externes, no revisats)

Per temes d'impostos.
Propósitos tributarios.
Era un recaptador d'impostos.
Era recaudador de impuestos.
BOTIGA
TIENDA
Hem de parlar d'immigració i d'impostos.
Tenemos que hablar de inmigrantes y de impuestos.
Recaptador d'impostos de la Reserva Occidental ...
Recaudador de impuestos de la Reserva Occidental...
Botiga MagnatuneComment
Almacenamiento MagnatuneComment
Gairebé 15 mil per any després d'impostos.
Casi 15 mil por año luego de impuestos.
Com una botiga.
Como en una tienda.
Collons de botiga.
Puta tienda.
Una botiga buida.
Una tienda vacía.
T'agradaria aquesta botiga.
Te gusta esa tienda.
Aquest home, en la botiga, em donà La botiga?
Este hombre, en la tienda, me dió La tienda?
Només em va costar 14,12 després d'impostos, clar.
Pero solo lo pague 14 por deducir impuestos.
És la botiga de còmics, és la botiga de còmics, és la botiga de còmics!
Es la tienda de cómics, es la tienda de cómics. Es la tienda de cómics!
lliure
libre
Lliure
Libre
Lliure
Desocupada
Lliure
Libres
Lliure!
Libre, libre!
Lliure!
Libre!
Lliure!
Despejado!
Lliure.
Libre.
Lliure?
Libre?
Lliure.
Soy libre.
Sí, estic lliure, estic lliure.
Sí, estoy libre, estoy libre.
Jo sóc lliure, ell és lliure, tu ets lliure.
Yo soy libre, él es libre, tú eres libre.
Es podem d'impostos, vendre, córrer hi i deixar lo
Vamos la gravamos, la vendemos, la regateamos y la soltamos
Paso més temps en conflictes que En reformes d'impostos.
Paso más tiempo con conflictos que con reformas impositivas.
Aquesta és la botiga.
Ésta es la tienda.
Són de la botiga.
Son de la tienda.
M'he quedat mitja botiga.
Tenía tanto tiempo!
És una botiga d'historietes.
Es una tienda de historietas.
Llavors veig una botiga.
Entonces veo una tienda...
Una botiga més gran?
Una tienda más grande?
Botiga de joguines Ballinger.
Juguetería Ballinger.
vull ser lliure vull ser lliure
Quiero ser libre Quiero ser libre
Ús lliure.
Uso libre.
Text lliure
Poniendo texto libremente
Gir lliure
Rotación libre
Sigues lliure.
Sea libre.
Espai lliure
Tamaño libre
Intercanvi lliure
Intercambio libre
Mida lliure
Tamaño libre
Sigues lliure.
Libérate
Memòria lliure
Memoria libre