Traducció de "inabastable" a la llengua espanyola:


  Diccionari Català-Espanyol

Inabastable - traducció :

Ads

  Exemples (Les fonts externes, no revisats)

És la imatge del fantasma inabastable de la vida, i aquesta és la clau de tot.
Es la imagen del fantasma inasible de la vida, y esta es la clave de todo.
Em vaig adonar que entre tu i un món inabastable, hi ha un estrany i buid túnel.
Comprendí que entre tu y el mundo para siempre fuera del alcance, hay un extraño y vació túnel.