Traducció de "servirà per desenvolupar" a la llengua espanyola:


  Diccionari Català-Espanyol

Desenvolupar - traducció : Desenvolupar - traducció : Desenvolupar - traducció : Servirà - traducció : Servirà per desenvolupar - traducció :

Ads

  Exemples (Les fonts externes, no revisats)

Això servirà!
Buena idea!
Això servirà.
Esto servirá.
Ell servirà.
El servirá.
Aquest servirà.
Este servirá.
Això servirà.
Eso servir .
Però servirà.
Pero servirá.
Això servirà.
Que así sea.
No servirà, Robert.
No servirá, Robert.
Sí que servirà.
Sí que servirá.
Això no servirà.
Esto no servirá
La lluna servirà.
La Luna servirá! Qué tal el nuevo trabajo?
Bé, això servirà.
Bien, que me den.
Com el servirà?
Cómo le servirá?
No sé perquè servirà.
No sé para que servirá.
De què em servirà?
De qué me servirá?
Això servirà de comprovant.
Esto servirá de comprobante.
En Ned Stark servirà.
Ned Stark le servirá.
......el que nosaltres trobem aquí, servirà per jutjarlo.
Si hacen un arresto lo que nosotros encontremos aquí, servirá para enjuiciarlo.
Desenvolupar recursos idiomàtics
Desarrollando recursos lingüísticos
Ho podeu desenvolupar.
Puedes desarrollar ésto.
El eZOO, servirà per a educar, informar i divertir.
El eZOO, servirá para educar, informar y divertir.
Una d'aquestes fortaleses abandonades ens servirà per a creuar.
Podríamos entrar por una de esas fortalezas abandonadas.
No servirà de res, només per empitjorar les coses.
No va a funcionar. Simplemente complicará más las cosas.
No servirà de res preguntarli.
No servirá de nada preguntarle.
La impertinència no et servirà.
Te crees un ser superior?
Qualsevol tros de fusta servirà.
Cualquier trozo de madera servirá.
No et servirà de res.
No te servirá de nada.
Per favor, parla amb la reina. No servirà de res.
Gaius, tienes que ayudarme, habla con la reina
Crec que tinc una cosa que ens servirà per rastrejarlo.
Creo que tengo algo eso podría ayudarnos a encontrarlo.
Doncs el seu testimoni també servirà.
Su testimonio también servirá.
Servirà això com a taula, missenyor?
Servirá esto como mesa, mi señor?
No és una Harley, però servirà.
No es una Harley, pero servirá.
Se servirà xocolata tot el dia.
Se servirá chocolate todo el día.
Gràcies, però no servirà de res.
Gracias, pero no sirve de nada.
De què servirà contra un fantasma?
De qué serviría contra un fantasma?
Doncs un contracte servirà de poc.
Entonces un contrato serviría de poco.
En primer lloc a Mike Sweet per desenvolupar CUPS
En primer lugar a Mike Sweet por desarrolar CUPS .
La Clau era la matriu per desenvolupar el sistema.
La Llave era la matriz para desarrollar el sistema.
Un lloc per protegir, desenvolupar i congratular les bruixes.
Un lugar para proteger, desarrollar y congratular a las brujas.
I en el futur, no ens servirà.
Y para el futuro esto no nos va a servir.
Té un vell estable que et servirà.
Tiene un establo viejo que te servirá.
Però veure'l ara no servirà de res.
Eso no puede servir a ningún propósito útil.
És dos carrers avall, però aquí servirà.
Dos calles más allá, pero funcionará.
Això no et servirà de molt, avi.
Eso no te ayudará, abuelo.
Acabar amb mi no servirà de res.
Descargarse conmigo no servirá de nada.