Traducció de "veraç" a la llengua espanyola:


  Diccionari Català-Espanyol

Veraç - traducció :

Ads

  Exemples (Les fonts externes, no revisats)

Objectiu de l'any u, en l'aniversari del 15 M posar en circulació més de 4.000 filtracions ordenades i totes les proves necessàries, a més de bons acudits, imatges i il lusions òptiques amb informació veraç.
Objetivo del año 1, en el aniversario del 15m poner en circulación más de 4000 filtraciones ordenadas y todas las pruebas necesarias, además de buenos chistes, imágenes e ilusiones ópticas con información veraz.