Traducció de "Fer pop" a la llengua francesa:


Ads

  Exemples (Les fonts externes, no revisats)

Pop!
Pop 160 !
Pop
Pop
Pop!
Pop !
Realment van fer els meus ulls pop.
Il faisait ressortir mes yeux.
Per a retrocedir més passes, es pot repetir la paraula clau pop pop pop pop
Pour reculer de plusieurs étapes, le mot clé pop peut être répété 160 pop pop pop.
Quadrats pop
Carré
Pop instrumental
Pop instrumental
Pop Funk
Pop Funk
Arranjament POP
Configuration POP
Filtres POP
Règles de filtrage POP
Compte POP
Compte POP
(Riures) (Música pop)
(Rires) (Musique)
Emmagatzema la contrasenya POP
Enregistrer le mot de passe POP
Configura els filtres POP...
Configurer les filtres POP...
Desa la contrasenya POP
Conserver le mot de passe POP
On t'han ferit, Pop?
Où t' es touché ? J' ai une balle dans le derche.
Pop, porta la moto.
O'Pop, prends le scooter !
Tipus de compte compte POP
Type de compte 160 compte POP
Tipus de compte compte POP
Type de compte 160 POP
Arranjament Configura els filtres POP...
Configuration Configuration des filtres POP...
Deixa la teva arma, Pop.
Laisse ton arme, Popeye.
Una mare i un pop .
Une mère et de l'exploitation Pop.
El diàleg Configura els filtres POP
La boîte de dialogue Configuration des filtres POP
(Música pop) És Baby , de Justin Bieber.
(Musique) C'est Baby de Justin Bieber.
Què coi vol, Mata Hari? Pop, com anem?
Amènele, Whitey.
El que vol en Pop és una garantia.
Le colonel Pettigrew se porte garant.
Vas ser una estrella pop adolescent al Canadà.
Tu étais une pop star ado au Canada.
Les estrelles del pop creuen en coses estranyes.
Les stars de la pop croient en des choses étranges.
Tako iwa (Roca del pop), illa de Nakoudojima, Ogasawara.
Tako iwa (Rocher de la pieuvre), île de Nakoudojima, Ogasawara.
Aquest és el primer títol de Push Pop Press.
Alors, c'est le premier titre du Push Pop Press.
No, és una mare i el seu lloc Pop
Non, c'est une maman et le lieu Pop.
No, pare. És l'estrella pop més gran del món.
Non, papa, elle est la plus grande pop star du monde.
Obre la finestra Configura 160 els 160 filtres 160 POP.
Ouvre la fenêtre Règles de filtrage POP3.
La pila estava buida quan s' ha trobat l' ordre POP.
La pile de données n'était pas vide quand la commande POP a été rencontrée.
Exacte. Vés a veure el Pop Jones. És l'encarregat del magatzem.
Vous ne pouvez pas vous permettre de vous en passer.
Qui ha sentit parlar una mare i magatzem del joieria Pop?
Qui a jamais entendu parler d'une maman et bijouterie Pop?
Preguntali a en Popeye. Pop, has vist en Nixon o en Foley?
T'as pas vu un officier ?
En Pop Jones és amic meu. Com si és el seu germà bessó!
Je retire mes 25000 !
Joc en 2D inspirat en el Bubble Bobble, l'Snow Bros i el Tumble Pop
Jeu en 2d s'inspirant de Bubble Bobble, Snow Bros et Tumble Pop
S'anomena Pop It i tracta de les coses que els nens petits fan amb els seus pares.
Ça s'appelle Pop it Et c'est à propos de ces choses que les jeunes enfants font avec leurs parents.
Si seleccioneu aquesta opció, els filtres POP s' usaran per a decidir què fer amb els missatges. Llavors podreu escollir entre descarregar los, esborrar los o deixar los al servidor.
Si vous choisissez cette option, des filtres POP seront utilisés pour décider quoi faire des messages. Vous pouvez alors choisir de recevoir, effacer ou laisser les courriels sur le serveur.
Si seleccioneu aquesta opció, els filtres POP s' usaran per a decidir què fer amb els missatges. Llavors podreu escollir entre descarregar los, esborrar los o deixar los al servidor.
Si vous choisissez cette option, les filtres POP seront utilisés pour décider quoi faire des messages. Vous pouvez alors choisir de les télécharger, de les supprimer ou de les laisser sur le serveur.
Karem Farok, per exemple, ha fet un remix amb el nom de Saleel Al Sawarem , en versió pop
Karem Farok a réalisé le remix suivant sous le nom de Saleel Al Sawarem en version pop
Fer?
Faire ?
Fer?
Quoi faire ?