Traducció de "l'acció real" a la llengua hindi:


  Diccionari Català-Hindi

Real - traducció : Real - traducció : Real - traducció : Real - traducció : L'acció real - traducció :

Ads

  Exemples (Les fonts externes, no revisats)

Realitza l'acció
क र रव ई स पन न कर
Real
र यल
Real brasilerName
ब र ज ल र यलName
Identificació real
व स तव क पहच न
temps real
र यलट इम
Temps real
र यल ट इम
Nom real
व स तव क न म
Nom real
सरल क रम क
Esforç real
व स तव क प रय स
Cost real
व स तव क ल गत
Esforç real
प रय स
Inici real
प र र भ नह ह आ
Finalització real
अर ल फ न श
Real brasiler
ब र ज ल य ई र य ल
Coeficient real
व स तव क क एफ श ए ट
Octau real
र यल ऑक ट व
Quart real
र यल क व त र
2 part real
2 व स तव क भ ग
Nom d' usuari real
व स तव क उपय क त न म
Modifica l' esforç real
ख त पर वर ध त कर
4 part real al quadrat
4 वर ग क र व स तव क भ ग
Unidad de Valor Real colombianaName
Name
Usa planificació de temps real
र यलट इम श ड य ल ग इस त म ल कर .
Combinació de la drecera de teclat per a l'acció relacionada.
स ब ध त क र रव ई क ल ए hotkey स य जन.
Visualitza el cost planificat i real
प ल न क य गय ल गत द ख
Modifica el temps d' inici real
म नक क र यसमय पर वर ध त कर
Modifica el temps de finalització real
म नक क र यसमय पर वर ध त कर
Cost real de la feina realitzada
प र ण क ए क र य क व स तव क ल गत
1 Número real de dies en l' any, número real de dies als mesos
1 वर ष म व स तव क द न क स ख य , म ह म व स तव क द न क स ख य
L'enregistrament de disc real començarà en 10 segons.
र यल ड स क बर न ग 10 स क ड म ह ग .
Si us plau, ompliu el vostre nom real.
क पय अपन व स तव क न म. भर .
Un tema basat en diamants d' aspecte real. Name
Name
Un joc d'estratègia en temps real de guerres de l'antiguitat
प र च न य द ध क एक व स तव क समय रणन त ख ल
2 360 dies en un any, número real de dies als mesos
2 वर ष म 360 द न, म ह म व स तव क द न क स ख य
4 365 dies en un any, número real de dies als mesos
4 वर ष म 365 द न, म ह म व स तव क द न क स ख य
Converteix una cadena de text que representa un valor en el valor real.
प ठ व क य श क ज क स म ल य क प रत न ध त व करत ह क व स तव क म ल य म बदलत ह .
És probablement sobre la base de cas tan real com la Bíblia es basa.
यह श यद क र प म व स तव क र प म घटन पर आध र त ह क र प म ब इब ल पर आध र त ह .
Vostè pot dir que estic fent aquests problemes en temps real. Estic lluitant amb ells com ho faria.
Tumhe pata chal raha hoga ki mein yeh saval tum sabhi ke sath hi kar raha hoon. mein bhi inse aise hi jhooj raha hoon jaise tum jhooj te ho.
El joc del Kernel Panic per al motor Spring. Un joc d'estratègia en temps real ràpid i sense economia.
स प ग इ जन ह त कर नल स त र स ख ल. ब न क स द शमन क एक त व र गत क आरट एस
Lincolnshire. Se m'ha oblida ara com ho vaig aconseguir, però va tenir la aspecte de ser el real, roent tabasco.
ल कनश यर. अब म भ ल ज त ह म इस क स म ल गय , ल क न यह थ असल , ल ल गर म टब स क ह न क पहल ह .
Les funcions disponibles depenen del país. De camí a l'aeroport, obtén informació en temps real sobre el teu vol. Les funcions disponibles depenen del país.
(स व ध ए द श क आध र पर स म त ह ) हव ई अड ड ज त समय, अपन उड न क ब र म ल इव अपड ट प र प त कर .