Traducció de "paisatge de desert" a la llengua hindi:


  Diccionari Català-Hindi

Desert - traducció : Desert - traducció : Paisatge - traducció : Paisatge - traducció : Desert - traducció : Desert - traducció : Paisatge de desert - traducció : Paisatge de desert - traducció : Desert - traducció :

Ads

  Exemples (Les fonts externes, no revisats)

Desert
मर स थल
Mode de paisatge
ल डस क प म ड
Mode paisatge
ल डस क प म ड
Paisatge xinèsDescription
च न ल डस क प
Tema del desert
मर स थल य प रस ग
Paisatge xinès amb muntanyes i una cascadaName
पर वत तथ जलप रप त सह त च न ल डस क प
De
यह स
De
छव त र ख
De
de
Node de cinta de paper de diagrama de fluxStencils
फ ल च र ट ग क गज ट प स ट स ल
Estils de ressaltat de sintaxi de l'editor
ड र व क ल ए ह इल इट कर
Connector de l'auxiliar de fitxers de l'Anjuta
अ ज ट
Connector de l'Anjuta de generador de classes
उत पन न कर
Connector de notificació de canvis de fitxers
फ इल बदल व अध स चन प लग न
nom de fitxer de tipus de lletra
फ न ट फ इल न म
Mòdul de control de decoració de finestres
व ड सज वट न य त रण म ड य ल
Màx. de matrius de barreja de vèrtexs
अध कतम वर ट क स ब ल ण ड म ट र क स
Diàleg de caixa de llista de text
क म ब ब क स स व द
Fitxer de proves de metadades de paquetComment
Comment
Exemples de treballs de trames de fils
थ र ड व वर ज ब उद हरण
Error de canvi de data de venciment
प रम णपत र प रब धक त र ट
Política de cau de fora de línia
ऑफ ल इन क च प ल स
Visualització de dades de perfilat de rendimentName
परफ र म स प र फ इल ग ड ट क व ज अल इज शनName
Utilitat de selecció de caràcters de KDE
क ड ई अक षर चयन य ट ल ट
Nom de controlador de bases de dades
ड ट ब स ड र इवर न म
Node de document de diagrama de fluxStencils
फ ल च र ट ग दस त व ज स ट स ल
Joc de curses de barques de saló de jocs electrònics
आर क ड ज स न क द ड ख ल
Forma de límit de bucle de diagrama de flux bàsicStencils
म ल फ ल च र ट ग ल प ल म ट आक र
Fitxer de text de paràmetres de reducció de soroll de fotografia a desar
फ ट ग र फ म श र कम करन क व न य स फ इल ज स सह जन ह
Fitxer de paràmetres de reducció de soroll de fotografia a carregar
फ ट ग र फ म श र कम करन क व न य स फ इल ज स ल ड करन ह
Eina de configuració de l' estalvi de pantalla X de KDE
क ड ई स क र न स वर क न फ गर शन औज र
Mida màx. de la paleta de matrius de barreja de vèrtexs
अध कतम वर ट क स ब ल ण ड म ट र क स प ल ट आक र
Color de l' àrea de gràfic de darrere de la graella.
ग र ड क प छ प ल ट क ष त र क र ग.
Color de fons de l'etiqueta de la funció
प र श व सम य जन
Surt de l'intèrpret d'ordres de proves de l'Anjuta
अ ज ट
Línia d'ordres de captura de pantalla de finestra
व ड स क र नश ट कम ड ल इन
Fitxer de mapa de bits de Microsoft . BMP
म इक र स फ ट ब टम प ड ग र फ क स फ इल . BMP
Nivell màx. de niat de llistes de visualització
अध कतम ल स ट न स ट ग स तर
Generador de corbes de lluminositat de l' AAVSO
AAVSO ल इट कर व ज नर टर
Error de l' editor de teclat de KTouch
क टच क ज पट ख क स प दक त र ट
Finestra de depuració de l' script de connexió
ल गइन स क र प ट ड बग व ड
Propietats de la carpeta de llista de correu
ड कपत स च फ ल डर ग ण
Nom de fitxer de transport de l' adjunció
स लग नक हस त तरण फ इल न म
Forma de targeta de diagrama de flux bàsicStencils
म ल फ ल च र ट ग क र ड आक र