Traducció de "quantitat de desenfocament" a la llengua hindi:


  Diccionari Català-Hindi

Quantitat - traducció : Quantitat - traducció : Quantitat - traducció : Quantitat de desenfocament - traducció :

Ads

  Exemples (Les fonts externes, no revisats)

Desenfocament
फ कल ध धल कर
Desenfocament de focus
फ कस ध धल
Efectes de desenfocament
ध धल प रभ व
Exemples de desenfocament
ध धल नम न
Desenfocament radial
र ड यल ध धल
Desenfocament llunyà
द र ध धल
Quantitat
म त र
Quantitat de sagnat
ह श ए क म त र
Quantitat de sagnat
ह श ए क म त र
Quantitat de tinta
म त र
Quantitat de deformació
म त र
Desenfocament per zoom
ज म ध धल
Desenfocament per moviment
गत ध धल
Desenfocament per atenuació
क मल ध धल
Desenfocament per sacseig
स क क ध धल
Desenfocament intel ligent
स म र ट ध धल
Quantitat de color inactiu
न ष क र य र ग म त र
Quantitat de contrast deshabilitat
अक षम क ट र स ट म त र
La quantitat de sagnat
ह श य नह
Efectes de desenfocament... solid border type
ध धल प रभ व...
Quantitat d' energia
ऊर ज म त र
Quantitat de saturació en percentatge
प रत शत म स त प त क म त र
Quantitat de brillantor en percentatge
प रत शत म चमक ल पन क म त र
Quantitat d' efecte de color deshabilitat
अक षम र ग प रभ व म त र
Mesura d' una quantitat de matèria.
पद र थ क म त र क म प.
Quantitat d'opacitat en percentatge
प रत शत म अप रदर श त क म त र
Quantitat de caràcters finals que s'han de mostrar
इस प रव ष ट म क तन क र क टर स क ल ए स थ न छ ड ज ए
Això és la quantitat de suc de fruita.
Yeh itna sara ras hua.
Quantitat d' escut custom values
कवच म त र
Quantitat d' efecte d' intensitat inactiva
न ष क र य त व रत प रभ व म त र
Quantitat d' efecte d' Intensitat deshabilitada
अक षम त व रत प रभ व म त र
Quantitat a desplaçar a l' esquerra
ब य श फ ट द व र म त र
Quantitat a desplaçar a la dreta
द य श फ ट म त र
Especifiqueu la quantitat de temps entre girs de les cartes
क र ड क पलटन क ब च म समय अ तर ल क उल ल ख त कर
Som propietaris d'una gran quantitat de terra al centre comercial, i estic rebent una gran quantitat d'encaixades de mans grans.
हम म ल म द श क एक बह त ह , और म बड handshakes क एक बह त ह रह ह .
La quantitat d'espai entre dues files consecutives
द लग त र प क त य क ब च क द र
La quantitat d'espai entre dues columnes consecutives
द लग त र क लम क ब च क द र
El camp quantitat conté una entrada invàlida.
म त र फ ल ड म अव ध इनप ट ह .
Hi ha la quantitat de litres de la pura Afegeix el suc de fruita.
Yahan per shudha ras hai liter mein joh veh mila rahi hai.
Establiu aquí la distància de desenfocament en píxels. level to use for the effect
यह पर ध धल द र प क स ल म च न .
Ignora canvis en la quantitat d' espais en blanc
पर वर तन क श व तस थ न क म त र म नज र अ द ज कर
Aquesta caixa s' utilitza per especificar la quantitat inicial de la substància radioactiva.
यह तत व क स प क ट रम ह
Aquesta caixa s' utilitza per especificar la quantitat final de la substància radioactiva.
यह तत व क स प क ट रम ह
Aquesta caixa s' utilitza per especificar les unitats de la quantitat de dissolvent a la dissolució.
यह तत व क स प क ट रम ह one of the two types of gradients available
Aquesta caixa s' utilitza per especificar les unitats de la quantitat de solut a la dissolució.
यह तत व क स प क ट रम ह