Traducció de "rentar me les dents" a la llengua hindi:


  Diccionari Català-Hindi

Rentar - traducció : Dents - traducció : Rentar - traducció : Rentar - traducció : Rentar - traducció : Rentar - traducció :

Ads

  Exemples (Les fonts externes, no revisats)

A veure les dents.
मम म क अपन द त द ख ओ
Me les pagareu!
त म अब व कई इसक ख म य ज भ गत ग !
Nombre de dents
प ड क स ख य
Me?
म झ ?
Fereix me
12 घ ट समय
Informa me' n
स च त ह
Cisco ME 1100Stencils
स स क एमई ११००
Check me out.
म झ द ख .
Només me perdi.
व बस म झ य द आत ह .
Ja me n'oblidava!
म त भ ल ह गय थ !
Treu me d' aquí!
म झ यह स न क ल !
Vas a me mal?
क य त म म झ च ट ज रह ह ?
Els pares me I'acaben d'escriure.
म र मम म प प न इस बस म र ल ए ल ख थ
Me crema un lloc maleït sota.
म भगव न जगह क जल द न च ह ए.
Me he d'anar a l'oficina matí.
म कल क र य लय ज न ह .
Doncs seràs I'amo, però no pas me...
त म म र म ल क नह ह
He vomitat un fideu I me I'he empassat.
म न अभ एक न डल क उलट क और फ र उस न गल ल य
Per ajudar me a corregir el mode enable final
enable final mode क ठ क करन म म र मदद क ल ए
Tinc una sola tasca, però mira que me la compliques.
म झ एक ह क म करन ह त ह , त म उस भ म श क ल कर द त ह
Per ajudar me amb els Makefiles, i crear el paquet Debian
म कफ इल क स थ म र मदद क ल ए तथ ड ब यन प क ज बन न ह त
Fusiona les cel les
कक ष क म ल ए
Dissocia les cel les
कक ष ड स स एट कर
Si us plau, envieu me un correu electrònic amb l' última eixida...
अ त म आउटप ट क स थ क पय म झ ईम ल कर ...
Si us plau, envieu me un correu electrònic amb la darrera sortida.
अ त म आउटप ट क स थ क पय म झ ईम ल कर ...
Podeu dir me qui és qui? La majoria no sabia dir m'ho.
त क य आप बत सकत ह क क न कह स ह ? और अध कतर ल ग नह बत प त थ .
Divideix les cel les unides.
ज ड क ष ठ त ड
Fusiona les cel les horitzontalment
कक ष क आड म म ल ए
Fusiona les cel les verticalment
कक ष क खड म म ल ए
Sampson La por no a mi. GREGORIO No, casar me, jo et temen!
Sampson म झ डर नह . ग र गर नह , श द , म त मक डर!
Gal les
द व र
Gal les
व ल स
Cel les
कक ष
Cel les
कक ष
Cel les...
कक ष...
Les proves!
म र सब त!
Les rodetes!
म र स इड क पह ए!
Les orelles!
म र क न!
Les blanques passen, les negres mouen
हल क र ग क प स करन ह ग . गहर र ग क ब र
Les negres passen, les blanques mouen
गहर र ग क प स करन ह ग . हल क र ग क ब र
Escriu les metadades a les imatges
प रत य क फ इल म म ट ड ट ल ख
Rellegeix les metadades de les imatges
फ इल स ड ट ब स म म ट ड ट पढ
Divideix les traduccions a les comes.
व र मच ह न पर अन व द अलग कर
On les aplicacions guarden les dades
अन प रय ग जह ड ट भ ड र त करत ह
Inicialitza les posicions de les etiquetes
ल बल स थ त र स ट कर
Mostra les línies de les tasques
क र य प क त य द ख ए