Traducció de "un home marcat" a la llengua hindi:


  Diccionari Català-Hindi

Home - traducció : Marcat - traducció : Marcat - traducció : Marcat - traducció : Un home marcat - traducció :

Ads

  Exemples (Les fonts externes, no revisats)

Un home d'eixa...
उनक एक आदम ...
Un home necessita un nom.
एक आदम एक न म क जर रत ह
Un home ha dit.
एक आदम न कह ह
HOME
व यक त
BENVOLIO Sóc com un home?
BENVOLIO म एक ऐस स थ क तरह?
Sóc un home del nord.
न ड म एक न र थम न ह
Un home en deu tres.
एक आदम त न बक य ह
Tot homeun límit.
हर इन स न कभ न कभ ट ट ज त ह
Va ser un home increïblement après.
वह एक अव श वसन य स ख आदम थ .
Un home paga els seus deutes.
एक आदम अपन ऋण भ गत न करत ह
Si està marcat, utilitzarà un fitxer de configuració.
यद च न ज त ह , नक श पर श क र ग रह आर ख त क य ज एग .
Home 2
प र ष
Home 3
प र ष
Home americàFestivalVoiceName
अमर क प र षFestivalVoiceName
Home britànicFestivalVoiceName
ब र त न प र षFestivalVoiceName
Home finèsFestivalVoiceName
फ न श प र षFestivalVoiceName
Home polonèsFestivalVoiceName
प ल श प र षFestivalVoiceName
Home rusFestivalVoiceName
र स प र षFestivalVoiceName
Home italiàFestivalVoiceName
इत लव प र षFestivalVoiceName
Home kiswahiliFestivalVoiceName
क स व ह ल प र षFestivalVoiceName
Home zuluFestivalVoiceName
ज ल प र षFestivalVoiceName
Home alemanyFestivalVoiceName
जर मन प र षFestivalVoiceName
Home hispanoamericàFestivalVoiceName
अमर क स प न प र षFestivalVoiceName
Home vietnamitaFestivalVoiceName
व एतन म प र षFestivalVoiceName
Home PatataGenericName
प ट ट ग इ
Hey, home.
अर , य र.
Sí, home!
यक न नह ह त
Tranquil, home.
ए, श त ह ज ओ
Sí, home.
प ल ज
Vinga, home.
अर , प ल ज
S' ha rebut un missatge marcat amb baixa prioritatName
न म न प र थम कत च ह न त एक स द श प र प त ह आName
Sé com tractar un home com Drogo.
म क स Drogo क तरह एक आदम ख लन क ल ए ज नत ह
No fa per a un home explicarlos.
इसक ल ए एक आदम नह ह उन ह खर ब करन क ल ए
Dispareu el làser marcat per descobrir un resultat d' un altre tipus.
भ न न प रक र क पर ण म क ल ए च ह न त ल ज र क श ट कर .
Ara esteu marcat com absent.
अब आप द र क र प म च ह न त ह .
No esteu marcat com absent.
आप द र क र प म च ह न त नह ह .
Home americà, MBROLAFestivalVoiceName
अमर क प र ष, एम ब र ल FestivalVoiceName
Home espanyol castellàFestivalVoiceName
क स ट ल य ई स प न प र षFestivalVoiceName
Home americà, HTSFestivalVoiceName
अमर क प र ष, एचट एसFestivalVoiceName
Home escocès, HTSFestivalVoiceName
स क ट श प र ष, एचट एसFestivalVoiceName
Home escocès, MultiSynFestivalVoiceName
स क ट श प र ष, मल ट स नFestivalVoiceName
Home alemany, FestivalFestivalVoiceName
जर मन प र ष, फ स ट वलFestivalVoiceName
Home americà, OGCFestivalVoiceName
अमर क प र ष, ओज स FestivalVoiceName
Home britànic, OGCFestivalVoiceName
ब र त न प र ष, ओज स FestivalVoiceName
Home txec, MBROLAFestivalVoiceName
च क प र ष, एम ब र ल FestivalVoiceName