Traducció de "és cada vegada millor" a l'idioma holandès:


  Diccionari Català-Holandès

Millor - traducció : Millor - traducció : Cada - traducció :
Elk

Cada - traducció :
Elk

Millor - traducció : Millor - traducció : és cada vegada millor - traducció :

Ads

  Exemples (Les fonts externes, no revisats)

Cada vegada
Elke keer
Cada vegada.
Iedere keer weer.
Ara, cada vegada...
Als je nu kijkt...
Un cada vegada...
Eén voor één.
Cada vegada que negocii.
Telkens onderhandel ik.
Cada vegada més segura.
Daar ben ik steeds zekerder van.
Cada vegada més bufons.
De ene nog schattiger dan de andere.
Les màquines són cada vegada més grans i cada vegada més cares.
De apparaten worden steeds groter en steeds duurder.
Cada vegada està pitjor, això.
Het wordt nu wel heel raar.
Diré seu nom cada vegada ...
Ik zeg wat ik...
I cada vegada que diguin,
Elke keer als zij De weduwe zal niet blij zijn zeggen, moet je...
Cada vegada són més joves!
They get younger all the time!
Sé que cada vegada que...
Elke keer als je me...
El fan cada cop millor.
Ze worden er steeds beter in.
Et sentiràs millor altre vegada.
Dan voel je je weer beter.
Aquests dispositius cada vegada són més petits i cada vegada arriben a més pacients.
Deze apparaten worden steeds kleiner en komen bij meer en meer van deze patiënten terecht.
Cada vegada que vinc aquesta buit.
Hier komt nog geen kip.
Ets benvinguda cada vegada que vulgues.
Kom maar vaker als je zin hebt.
La mateixa suposició cada puta vegada.
Je raadt telkens hetzelfde.
I cada vegada que ho faig.
En elke keer moet ik glimlachen.
Si n'estàs fent alguna, cada vegada és més difícil amagar ho.
Het wordt steeds moeilijker om je te verbergen als je slechte dingen doet.
Cada vegada li vénen amb més freqüència.
Steeds vaker.
Ho consegueixes? Si, ho faig. Cada vegada.
Dat lukt me iedere keer.
Millor porta'm allà baix, necessites cada home.
Daar beneden heb je meer aan mij. Je hebt elke man nodig.
És millor.
Van Damme.
Perquè la propera vegada, estarem millor preparats.
Omdat we de volgende keer, beter voorbereid zullen zijn.
No és culpa mia que hagi un desastre cada vegada que parpalleig.
Ik kan er niks aan doen dat er altijd wat is. Wat een macaber boek.
Pero ell els passava al davant cada vegada.
Ongelukkig was hij voortdurend op zijn hoede.
Exporta a HTML cada vegada que es desi
Steeds naar HTML exporteren bij opslaan
Exporta a HTML cada vegada que es desi
Steeds naar HTML exporteren bij opslaan
Be, una altra vegada, cada marca es 3.
Hier stelt opnieuw elk streepje 3 voor.
pensa que cada vegada són més a prop.
Je moet blijven tegen jezelf praten, Leo, ze komen met de tijd dichterbij.
Avancem amb la pilota una yarda cada vegada.
We gooien de bal steeds een metertje verder.
I cada vegada que tornava, ell estava aquí.
En telkens als ik terugkwam, was hij hier.
Està, cada vegada més, com un nen indefens.
Ze wordt meer en meer een hulpeloos kind.
I si ens ha fet això cada vegada?
Wat als hij dit iedere keer gedaan heeft?
Sempre troba el nostre punt feble cada vegada.
Ze roept altijd onze onderbuikgevoelens op.
Ho has estat dient durant mesos cada vegada...
Je bent het al twee manden aan het vertellen...
I cada vegada hi ha més coincidències, agent.
Een hoop toevalligheden, rechercheur.
Aquest dia s'està posant cada vegada més estrany.
Deze dag wordt gekker en gekker.
Penso en tu cada vegada que el noto.
Ik denk aan je elke keer als ik het voel.
Bé, els he fet d'una vegada i millor.
Ik deed het allemaal net iets beter.
Això és millor.
Dat lijkt er meer op!
Això és millor.
Dit is beter.
Què és millor?
Welk is beter?