Traducció de "desafiar la posició" a l'idioma holandès:


  Diccionari Català-Holandès

Desafiar - traducció : Posició - traducció : Desafiar - traducció : Desafiar - traducció : Desafiar - traducció : Desafiar - traducció : Desafiar la posició - traducció : Desafiar - traducció : Desafiar - traducció :

Ads

  Exemples (Les fonts externes, no revisats)

Desa la Posició
Positie opslaan
Reinicia la posició
Standaardpositie instellen
Manté la posició
Positie vasthouden
Bloqueja la posició
Locatie vergrendelen
Mantingui la posició.
Handhaaf deze positie.
Mantenim la posició.
Vasthouden.
Controla la posició.
Let op je positie.
Manteniu la posició!
Blijf op jullie plaatsen!
Mantingueu la posició!
Houd uw positie.
PARIS jo desafiar als teus conjurs,
PARIJS Ik daag uw bezweringen,
És una llei natural i tu la vas desafiar.
Maar jij niet.
Posició de la imatge
Positie van afbeeldingen
Posició de la imatge
Positie van afbeelding
Posició de la imatge
Positie
Salta a la posició
Naar positie springen
Posició de la capçalera
Koptekstpositie
Posició de la capçalera
Koptekstpositie
Posició de la signatura
Positie van de ondertekening
Salta a la posició
Naar een bestemming springen
Posició de la cerca
Positie zoeken
Posició de la cerca
Positie snelzoeken
Posició de la cerca
Tabbalkpositie
Bloqueja en la posició
Op positie vergrendelen
Posició de la imatge
Afbeeldingspositie
Emmagatzema la posició actual
Huidige positie opslaan
Salta a la posició
Naar positie springen...
Tenim la seva posició.
We weten hun locatie.
Quina és la posició?
Wat is de positie ?
Demanarem la posició actual.
We vragen de huidige positie. Dan schuiven ze ons opzij.
Que recuperem la posició.
Tot wij op onze positie zitten.
Mantingueu la vostra posició.
Nee. Blijf waar je bent.
Sergent, mantingui la posició.
Brigadier, Blijf hier. Ja meneer. Nou, dit is ironisch voor je pap.
Localitza la nostra posició.
Bepaal onze positie.
Per tenir aquest gran futur, haig de desafiar la llei?
Om deze grote toekomst te krijgen moet ik de wet uitdagen?
Posició
Plaatsing
posició
positie
Posició
Locatie
Posició
Positie
Posició
Positie
Posició
Positie
Anota la posició de la peça
Bladwijzer aanmaken voor deze locatie
Força la posició de la figura.
Forceer de positie van de figuur.
Protegeix la mida i la posició
Grootte en positie beschermen
Així doncs el vaig desafiar a un duel.
Dus daagde ik hem uit tot een duel.
Posició inicial de la finestra
Beginpositie venster