Traducció de "dissenyar per al seu ús" a l'idioma holandès:


  Diccionari Català-Holandès

Dissenyar - traducció : Dissenyar per al seu ús - traducció :

Ads

  Exemples (Les fonts externes, no revisats)

Bellesa massa rica per al seu ús, per a la terra massa car!
Schoonheid te rijk zijn voor gebruik, voor de aarde te duur!
Per dissenyar la BIOS.
Om het BIOS te schrijven?
Ús per omissió
Standaardgebruik
Ens van dissenyar per ser policies.
We werden ontworpen om politieagent te zijn.
Crec que el seu ús és just.
Ik denk dat het volledig onder rechtmatig gebruik valt.
Us van dissenyar per ser policies? Anem.
Werd jij ontworpen om agent te zijn?
Soldats per al seu exèrcit.
Thea ontvoeren was een afleiding.
El seu ús més habitual és en blogs.
Hoofzakelijk zou je dit gebruiken voor een blog.
Podem dissenyar jocs millors.
We kunnen betere games ontwerpen.
Podríem dissenyar un atac.
Wij kunnen geen offensief beginnen.
Es van dissenyar així?
Zo ontworpen?
Ningú ens va dissenyar.
Niemand heeft ons ontworpen.
Van dissenyar un test.
Ze hadden een test ontwikkeld.
Eina gràfica per dissenyar i simular circuits lògics
Grafisch hulpmiddel voor het ontwerpen en simuleren van logische circuits
Ús
Gebruik
Ús
Gebruik
Ordena per ús més recent
Op meest recent gebruikt sorteren
Només per a ús intern
Alleen voor intern gebruik
Si bé es va utilitzar un algoritme per a desenvolupar l'estructura subjacent els humans van fer ús d'aquesta estructura per dissenyar el resultat final.
Voor de ontwikkeling van het onderliggende raamwerk werd een algoritme gebruikt . Dat raamwerk gebruikten mensen voor het ontwerpen van het eindresultaat.
Perdona, jo vaig dissenyar l'experiment per provar la hipòtesi.
Sorry, ik heb het experiment ontworpen om de hypothese te bewijzen.
Perdre al seu marit, al seu fill major i al seu pare.
Haar echtgenoot verliezen, haar oudste kind en haar vader.
Tens un ús per a ells?
Je hebt een doel voor hen?
Té una patent amb el seu tutor per un ús de la Viagra per a diabètics.
Zij en haar adviseur hebben een patent op een nieuwe toepassing van Viagra bij diabetespatiënten.
Ús bàsic
Algemeen gebruik
Ús bàsic
Basishandelingen
Ús general
Algemeen gebruik
Ús avançat
Geavanceerd gebruik
Ús global
Gebruik globaal
Sense ús
Niet in gebruik
Ús global
Globaal gebruiken
Sense ús
Ongebruikt
sense ús
ongebruikt
En ús
In gebruik
Escriu entrades KConfig pel seu ús en scripts de shell
Schrijft KConfig ingangen voor gebruik in shell scripts.
Al seu allotjament s'hi va per aquí.
Deze kant op voor onze kwartieren.
Jemaine volia un per al seu aniversari.
Jemaine wilde dat voor z'n verjaardag.
Digui el seu nom, per al consell.
Je naam. Voor de raad.
Per això vaig dissenyar la Monarquia com ho vaig fer.
Dat is waarom ik elke centimeter van deze monarchie zo heb ontworpen.
Al seu costat.
Daar naast je.
Seu al llit.
Ga op 't bed zitten.
Al seu servei.
Tot uw dienst.
Al seu moment?
Op zijn tijd?
Al seu temps.
Eventueel.
Jo vaig dissenyar els teus ulls.
Ook jouw ogen!
Així és com es van dissenyar.
ze werden zo ontworpen.